Zebranie narodowców u burmistrza Zakopanego

2 kwietnia bieżącego roku, w ramach naszej bliskiej współpracy ze Stronnictwem Narodowym odbyło się (w Urzędzie Miasta) – na zaproszenie Burmistrza Zakopanego Pana Piotra Bąka – spotkanie z przedstawicielami szeroko rozumianego obozu narodowego z terenu Podhala. Przybyli reprezentanci Stronnictwa Narodowego (Koło Grodzkie w Zakopanem), Obozu Narodowo Radykalny – Sekcja Podhale, Ligi Polskich Rodzin i Młodzieży Wszechpolskiej.
W ramach ścisłości należy zaznaczyć, iż członkowie i sympatycy Obozu Narodowo Radykalnego stanowili największą i zarazem najbardziej zwartą grupę z pośród zaproszonych gości.
Po dokonaniu autoprezentacji oraz wręczeniu Gospodarzowi materiałów ideologiczno – propagandowych (ulotki, plakaty, foldery, pismo „Podhale”#1, etc.) przez delegację ONR’u, wszyscy zgromadzeni zapoznali się z dotychczasowymi dokonaniami Burmistrza Zakopanego w działalności społecznej, aktualnymi jego zainteresowaniami i planami na najbliższą przyszłość. Następnie zadawano Panu Bąkowi indywidualnie pytania, (w czym również członkowie ONR’u wiedli prym…) na temat bieżących prac samorządu i możliwości włączenia się w społeczną działalność na terenie miasta.
Ponieważ spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze przy zbieżności poglądów na wiele problemów krajowych, międzynarodowych i regionalnych – zachodzi możliwość kolejnych spotkań naszych środowisk z władzami miasta. Wypada mieć nadzieję, iż będą one skutkować poznaniem problematyki regionalnej zwłaszcza przez nas młodych działaczy nacjonalistycznych, co w przyszłości pozwoli na aktywne włączenie się do wspólnych działań na swoim terenie… (N.W.)