Blog

1.Pozdrowienia ! Zanim przejdziemy do naszego wywiadu opowiedz proszę o sobie. Jak masz na imię ? Jak i dlaczego zostałeś nacjonalistą ?

Pozdrowienia dla naszych czytelników i naszych Polskich braci!

Dzięki moim nauczycielom byłem zorientowany na myślenie patriotyczne już w szkole podstawowej. Byłem głęboko poruszony historycznymi niesprawiedliwościami oraz poszukiwałem odpowiedzi na pytania dotyczące rozwiązywania tych problemów.

Jestem po stronie patriotycznej, odkąd skończyłem piętnaście lat, po wstąpieniu do Młodzieży Sześćdziesięciu Czterech Komintatów.

Podobnie jak wszyscy w Ruchu, zacząłem jako kandydat a następnie członek, po kilku latach byłem już liderem w niektórych dziedzinach, zwłaszcza w dziedzinie mediów i edukacja młodzieży. Później zostałem członkiem zarządu i współprzewodniczącym HVIM.

W pozytywnym znaczeniu tego słowa jestem nacjonalistą, chociaż ten wskaźnik jest zbyt wąski, ponieważ ja Jestem nie tylko nacjonalistą, ale tradycjonalistą, konserwatywnym rojalistą i katolikiem. patrzę na świat jako wojownik, z minionej epoki.

2. Jaka jest historia HVIM? Jak powstała wasza organizacja? Ile obecnie ma członków?

Nasza organizacja została założona w 2001 w celu protestu przeciwko niesprawiedliwości traktatu z Trianon. Mieliśmy konflikty z prawie wszystkimi państw będących następcami Trianon, kiedy broniliśmy interesów mniejszości węgierskiej. Przywódcy ruchu mają stale zakaz wjazdu do okolicznych krajów. Nasze działania są praktycznie zakazane przez władze Serbii i Rumunii. Dostaliśmy wiadomość że jeśli przekroczymy granice Ukrainy to zostaniemy zlikwidowani.

W polityce wewnętrznej byliśmy najbardziej aktywni podczas rządów partii będących następcami komunistów. Od samego początku organizowaliśmy wiele demonstracji i walczyliśmy na ulicach między 2006 a 2010 r. Oblężenie telewizji publicznej jest również związane z naszą organizacją,szczególną rolę odegrał László Toroczkai, założyciel naszego ruchu.

Jesteśmy także przeciwni agresywnej propagandzie homoseksualnej. Staramy się najbardziej przeszkodzić w wydarzeniu jakie odbywające się co roku w Budapeszcie. Wcześniej otwarcie zaatakowaliśmy marsz, innym razem po prostu zablokowaliśmy most, gdzie chcieli przejść, a w zeszłym roku przebieraliśmy się i przeniknął do marszu, gdzie zatrzymaliśmy po prostu stanęliśmy i w ten sposób zblokowaliśmy dalszy pochód.

Nasze działania kulturalne są również bardzo silne: prezentacje, publikacje książek i różne konferencje. Regularnie pamiętamy także o naszych zapomnianych bohaterach i staramy się przywrócić ich do historycznej pamięci.

Zajmujemy się także edukacją młodzieży: co roku organizujemy obozy dla dzieci i młodzieży, organizujemy wycieczki. Mamy małą organizację paramilitarną – Wilki, która została założone przeze mnie. Staramy się przekazywać wiedzę wojskową młodzieży. Nasza działalność jest zróżnicowana i to byłoby bardzo trudno podsumować całą naszą historię w kilku zdaniach.

Nie ma decydującej formy aktywizmu, którą reprezentowalibyśmy, ale zawsze robimy to, co musimy. Wierzymy, że musi mieć pomysł, który można wykorzystać w każdej sytuacji.

Nasza liczba członków stale się zmienia, przy czym liczba członków wynosi od 100 do

200, ale jest wielu zwolenników, aktywistów i razem z nimi jesteśmy 1500-2000. Nasz System filtrowania jest surowy i długotrwały w porównaniu z dzisiejszymi ruchami, ponieważ chcemy wiedzieć tylko najlepsi w naszych szeregach.

3. Jaka jest wasz ideologią? Kim najbardziej się inspirujecie i dlaczego ?

Tradycyjne spojrzenie na życie i świat najlepiej opisuje mój sposób myślenia. Nasze polityczne pomysły są głównie metapolityczne i idealistyczne. Rzadko mamy do czynienia z polityką gospodarczą i partyjną, jeśli to robimy, tylko na podstawie naszych zasad przewodnich. Naszym zdaniem cały zachodni, demokratyczny system parlamentarny jest nielegalny i jest całkowicie obcym systemem dla Węgrów. Nie chcemy zreformować obecnego systemu, ale raczej znieść i przywrócić dawny, Królestwo Apostolskie Węgier. Chcemy powrócić do stanu sprzed 1945 r. Nawet jeśli to brzmi bardzo idealistycznie i jest teraz daleki od rzeczywistości. Obecne system został wymuszony na większej części świata po II wojnie światowej w wyniku okupacji. To niedopuszczalne, nawet jeśli zdarza się to 75 lat temu.

Najlepiej możemy opisać naszą ideologię jako konserwatywną ultra-prawicową. Staramy się całkowicie oczyścić nasze myślenie z każdej lewicowej myśli, takich jak źle zinterpretowana wrażliwość społeczna lub mania równości i poprawność polityczna. Nienawidzimy medializacji i agresywnej opinii liberałów. Ale również bolesne jest widzieć, jak ludzie, określają się jako patrioci, łamią się pod presją liberalnych mediów.

Odrzucamy również francuskie idee rewolucyjne, a zatem szowinistyczną i nadmiernie egalitarną naturę nacjonalizmu. Jesteśmy także nacjonalistami, ale nie w tym sensie, że uważalibyśmy to za najwyższa wartość, jeśli jest się lojalnym wobec własnego narodu to jest sama w sobie wartość, jest to całkiem naturalna rzecz, że ktoś jest członkiem narodu to próbuje żyć jego dziedzictwem. Oczywiście liberałowie próbują także znieść ideał przynależności do narodu, mówiąc, że ogranicza tylko osobę, która musi zostać z niego uwolniona. Jednak czynniki ludzkiej tożsamości, takie jak religia, rasa i kasta, naród i tożsamość płciowa musi być chronione.

Wiele osób zainspirowało mnie. Z historii Węgier przede wszystkim Atilla zdobywca i budowniczy imperium, święty László (Władysław I Węgier) rycerz-król, János Hunyadi – młot na Turków i Miklósa Zrínyi (Nikola Šubić Zrinski) poeta i dowódca. Patrząc na scena międzynarodowa, baron Ungern Sternberg za antykomunizm, Klemens Wenzel Lothar Metternich, jako opiekun zakonu i wielki dyplomata. Misima Yukio za życie i śmierć.

Yamaoka Tesshu za swoją osobowość, wielkiego kaligrafa, artysty, sztuki walki.

Wśród zagranicznych myślicieli największy wpływ na mnie mają Julius Evola i René Guénon.

Węgry: András László, Tibor Baranyi, Róbert Horváth myśliciele, wykładowcy, filozofowie – są nasi współcześni i ja miałem zaszczyt poznać ich osobiście.

Moimi wojskowymi idolami są Hans-Ulrich Rudel, a nawet Otto Skorzeny. Na Węgrzech: Wiktor Maderspach lub Gyula Ostenburg-Moravek.

4. Co myślisz o nowoczesnych metodach propagowania idei nacjonalistycznej ( kultura, muzyka, grafika etc.) ?

 

 

Bardzo trudno jest stawić czoła wyzwaniom współczesności. Świat wirtualny popchnął

dzisiejszą młodzież. Świat i Węgry również są w strasznym stanie psychicznym. Mając to na uwadze, zawsze musimy dostosować się do specyficznych warunków czasu i starać się być pionierem również na tym polu.

HVIM organizuje wydarzenie „Węgierska Wyspa”, festiwal, na którym patriota taki jak my może się zrelaksować włąśnie przy patriotycznej muzyce i innych „patriotycznych” rozrywkach. To jest przykład tego jak połączyć odwieczne wartości z nowoczesnością.

Istnieje również potrzeba nadrobienia zaległości w mediach: od niedawna zaczęliśmy bardzo skutecznie używać internetu. Posiadamy własne portale informacyjne z radiem online, ale niestety cała publiczność internetowa została przekierowana na Facebooka, który całkowicie cenzuruje HVIM i ogólnie prawdziwe siły prawicowe, ale nie poddaliśmy tego frontu.

Przyczyniamy się również do zachowania prawdziwych wartości kulturowych w postaci książek, audiobookow i innych klasycznych publikacji. Wciąż istnieje zapotrzebowanie na tego typu publikacje.

5. Kogo HVIM uważa za najniebezpieczniejszego wroga ojczyzny i Europy? Komunistów ? USA ? Unię Europejską ? Może kogoś innego ?

 

Istnieją poważne i głębsze problemy na świecie, które spowodowały Trianon i fakt że musimy żyć w takim kłamstwie. Myślę tu o zniszczeniu oryginalnej, tradycyjnej państwowości, tworzeniu sztucznych krajów, a także całkowitym podważaniu ładu społecznego i zreorganizowanie go na podstawie wolnomularskich, liberalnych zasad, w których ludzie żyją w większym stopniu zniewolenie niż kiedykolwiek wcześniej. Bardziej powszechny może być większy dobrobyt materialny, ale duchowe zniewolenie jest absolutnie doskonałe. Prawdziwa elita została eksterminowana, a kukiełki zostały osadzone na czele każdego narodu. Musimy żyć pozbawieni naszej przeszłości i tradycji pod ciągłym uciskiem władz z nieznośną biurokracją.

Społeczeństwo organiczne jest stracone i walczymy o jego przywrócenie.

 

Stany Zjednoczone lub Unia Europejska to tylko przykładowa organizacje. Musi zostać zbadane w jaki sposób działają, kto i co tak naprawdę kryje się za ich ideałami i działaniami. W końcu znajdziemy w tle bardzo mroczną, satanistyczną myśl. Zniszczyli prawdziwe państwa, imperia pokonały religie, przynajmniej zdominowały większość chrześcijaństwa. Islam zostałzdemonizowany i została stworzona jego nowa agresywna wersja. Bliski Wschód pogrążył się w chaosie, a fale migrantów zostały wypuszczone do Europy. Izraelski plan działa świetnie: sprawić, by Europejczycy nienawidzili ich wrogów i eksportować konflikty Bliskiego Wschodu do Europy. Izrael jest jednym z najbardziej widocznych w tej chwili wrogów. Kontroluje inne państwa (w tym USA i Węgry) i pod opieką USA działa jako prawdziwe państwo terrorystyczne, nawet ignorując prawo międzynarodowe. Uważamy, że Izrael jest przyjazny tak zwanej „skrajnie prawy” – która zyskuje na popularności w Europie – to może być ogromnym zagrożeniem. Te ruchy są oparte na strachu przed utratą zachodniego materialistycznego stylu życia i nienawiści do Islamu. Skrajnie prawicowe grupy któreprotestowały i walczyło o prawa dla Palestyńczyków w całej Europie kilka lat temu, teraz szukają łaski Izraela … Bzdura!

 

W końcu możemy powiedzieć, że prawdziwy wróg nie jest widoczny,i nie jest łatwy do zrozumienia. Prawdziwy wróg istnieje w umysłach. Post-liberalne pranie mózgu, wirtualizacja ludzkiego umysłu, wszystko niszcząca relatywizacja, całkowite wyeliminowanie i zapomnienie prawdy. Prawdziwa linia frontu znajduje się pomiędzy tradycją i nowoczesnością. Prawdziwy konflikt między siłami tradycji i anty tradycji, co widzimy na każdym poziomie.

 
6. Jaki jest wasz stosunek do kapitalizmu ? Czy jesteście anty kapitalistami ? Jeśli tak to dlaczego ?
 

Jesteśmy antykapitalistami, co nie oznacza komunizmu ani socjalizmu. Oczywiście ochrona własność prywatna jest ważna, ale równie ważna jest ochrona własności państwowej. Tutaj, najbardziej ważne jest istnienie zjednoczonego, a nie sztucznego społeczeństwa i państwa. My, Węgrzy, mamy starożytną doktrynę, doktryna Świętej Korony, którą można w pełni wykorzystać w kwestii własności: źródłem wszystkich praw i własności jest Święta Korona. Na przykład, jeśli rodzina umrze bez dziedzica, własność powraca do Świętej Korony. Własność ziemi przez cudzoziemców jest zabroniona to podstawa tej doktryny, ponieważ ziemia jest własnością Świętej Korony. W końcu wszystkie aktywa należący do Świętej Korony, i mogą być posiadane tylko tymczasowo przez osoby. To bardzo ważne, własność nie jest utrzymywana przez abstrakcję prawną, jak w obecnych stanach. Źródło całej własności i prawo jest reliktem, artefaktem o wyższej jakości. Nasza pierwotna konstytucja uczy nas tego ,że Bóg stoi ponad wszystkim, a człowiek pożycza wszystko tylko za życia, bo musi wszystko zostawić w chwili jego śmierci. Tylko dzisiejszy samolubny człowiek wierzy, że on może zrobić wszystko bez konsekwencji.

 

7. Jaka jest sytuacja ruchu nacjonalistycznego na Węgrzech ? Jak możecie ją opisać ? Co z politycznymi represjami ?

 

 

Jesteśmy „po prostu tolerowani”. Węgierski rząd jest tylko patriotą słowa i propaganda. Na przykład jest kwestia uchodźców: po całym kraju rozlepiają anty-uchodźcze plakaty ich media powtarzają, że chronią kraj przed imigracją a dziesiątki tysięcy migrantów są dopuszczone do wjazdu na Węgry. Większość z nich za pieniądze. Możemy zobaczyć tą dwulicowość jaka jest teraz wszędzie: organizacje prawicowe nie przejmują się takimi władzami.

 

Maszyna propagandowa Fidesza, zbudowana przez Arthura J. Finkelsteina, za każdym razem uderza w patriotyczne organizacje, jeśli skutecznie atakują rząd. Wtedy patrioci zostają zaatakowani przez najostrzejsze kłamstwa, robią to jak komuniści. W tej chwili naszym zdaniem nie uważamy aby rząd Fideszu był do zaakceptowania, ale uważamy zjednoczoną lewicową opozycję za jeszcze gorszą. Chociaż Fidesz ma pewne dobre działania i pomysły, a były lewicowo-liberalny rząd był całkowicie niekompetentny i jeszcze bardziej służył siłom międzynarodowym.

 

Jobbik, partia z nadziejami, zdradziła, więc zerwaliśmy z nią sojusz. Jako partie możemy poprzeć nową inicjatywę, Nasz Ruch Ojczyzny. To jest naprawdę organizacja nacjonalistyczna kierowana przez założyciela i byłego lidera HVIM, László Toroczkai, który z powodzeniem zgromadził byłych członków opuszczających Jobbik i mógł nawet zmobilizować wielu apolitycznych ludzi.

 

 

Jednak HVIM jako organizacja ponad polityką, nie zajmuje się codziennymi bitwami politycznymi, ponieważ wymagałoby to zbyt wielu kompromisów lub odwracało naszą uwagę od zasadniczych problemy. Gdybyśmy też mieli do czynienia z polityką, nie moglibyśmy mówić o wielu rzeczach z powodu poprawność polityczna i populizm. Zawsze trzymamy flagę prawdy wysoko bez kompromisów, biorąc na siebie wszystkie tego konsekwencje.

 

8. Co myślicie na temat współpracy z Europejskimi organizacjami nacjonalistycznymi. Z jakimi grupami współpracujecie ?

 

Możemy współpracować z każdym, kto chce walczyć o prawdziwą Europę wspólnie z nami i zaakceptować nas jako bratnią organizację. Uważamy, że ważne jest, aby mieć wspólne wyobrażenie o społeczeństwie Europy i sposobie życia. Fundament prawdziwego sojuszu nie może być materialny, ale raczej jest to wspólny cel idei, która nas łączy. To samo dotyczy osób, jak i narodów.

 

Organizacje nacjonalistyczne muszą rozpoznawać rzeczywiste zagrożenia, a następnie nie mogą być używane w ciemnych grach, nie mogą być marionetkami. Każda organizacja powinna mieć autonomiczną wolę. Stawką jest ocalenie Europy i nas samych. Jesteśmy ostatnimi, którzy

nadal mają poczucie, jak wygląda tradycyjny świat, więc naszym obowiązkiem jest reprezentowanie tej wiedzy i przekazać ją i przywrócić to, co możemy.

 

Przede wszystkim musimy być w stanie zmienić się indywidualnie, aby rozpoznać nasze własne nieporozumienia, wykorzenić z siebie wszystkie elementy nowoczesności, aby móc reprezentować archaiczny typ człowieka. Jeśli wykonamy to zadanie, możemy uratować naszą rodzinę, a następnie nasze coraz szersze środowisko. Kiedy stajemy na arenie międzynarodowej, musimy sprzymierzyć się z tymi, którzy walczą w rycerskim sposób. Z pewnością każdy, kto nie może uratować siebie i swojego życia tworzy chaos i nie będzie w stanie reprezentować i ratować innych. To ogromne zadanie, ale dlatego ta misja jest wspaniała.

 

 

9. Jaki jest wasz stosunek do Serów i Słowaków?

 Jeśli ta współpraca jest budowana w odniesieniu do siebie nawzajem, a nie tylko przez puste, formalne podobieństwa, ale wspólną ideologię, może to być sprawna współpraca. HVIM nie jest ruchem szowinistycznym, dlatego akceptujemy współpracę wszystkich narodów w prawicy. Apostolstwo Węgierskie Królestwo, a później Monarchia Austro-Węgierska, było wielonarodowym imperium, w którym panował pokój, dopóki nie nastąpiły oddziałowywania ideologia rewolucji francuskiej.

Tu krytykuję dawne węgierskie przywództwo polityczne, ponieważ ich węgierskie intencje były równie złe jak ruchy separatystyczne. Niezrozumiany nacjonalizm, który przeniknął szowinizm, był siłą, która obróciła narody przeciwko sobie i doprowadziła do upadku królestw i imperiów.

Fakt, że jestem członkiem węgierskiego lub innego narodu, powinien być naturalny. Liberalizm też chce odebrać tę tożsamość. Nasza duma nie powinna oznaczać, że nie akceptujemy innych narodów ani nie zauważymy naszych błędów. Historia jest wspaniałym nauczycielem, teraz jest czas, abyśmy mogli uczyć się z przeszłości.

 

10. Co chciał byś przekazać nacjonalistą w Polsce ?

Walczcie z modernizmem, liberalizmem i lewicową ideologią! Brońcie  tradycji, wiary i nigdy nie traćcie nadziei! Musimy opierać się na silnym fundamencie ideologicznym, a wtedy będziemy nie do pokonania.

 11. Ostatnie słowa należy do Ciebie

 

„Możemy dyskutować o niepopularnych pomysłach, ale z natury mogą one być popularne, co sprzyja próżność niektórych. „ (Hrabia Aurél Dessewffy, węgierski dziennikarz i polityk z epoki reform; https://en.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%A9l_Dessewffy))

 
 

 

Symbol HVIM

- pośrodku znajduje się węgierski globus cruciger, który symbolizuje królestwo węgierskie
- omega symbolizuje opór
Te symbole razem symbolizują „węgierski opór”, który jest nieoficjalną nazwą naszego ruchu

Blokada mostu w Budapeszcie w celu zatrzymania Budapest Pride (marsz gejowski) w 2017 r. Baner mówi: Jesteśmy kordonem.

Uliczna walka z rządem komunistycznym w 2006 roku. Zdobyczny czołg T-34. Członkowie HVIM byli katalizatorami zamieszek.

Obóz dla dzieci i młodzieży, w którym uczymy i szkolimy dzieci, aby w przyszłości mogły stać się członkami ruchu.

Marzec przeciwko traktatowi pokojowemu Trianon w Budapeszcie.

Farkasok (Wilki), jednostka paramilitarna HVIM.

Upamiętnienie na grobie węgierskiego żołnierza poległego podczas oblężenia Budapesztu w 1945 roku.

Atak na siedzibę węgierskiej telewizji w 2006 roku. Tłum, na czele z László Toroczkai, założycielem HVIM, zaatakował budynek węgierskiej telewizji, aby zmusić ją do czytania w proklamacji przeciwko rządowi komunistycznemu.