Blog

1 Czy mógł byś przedstawić i powiedzieć parę słów o sobie

Nazywam się Christian Mattsson. Jestem jednym z lokalnych liderów Nordisk Ungdom (Nordic Youth) w Sztokholmie. W ruchu nacjonalistycznym działam od 2007 roku, a od 2011 roku w Nordisk Ungdom.

2 Czy mógł byś powiedzieć parę słów o twojej organizacji

NU powstała w 2010 roku. Organizacja powstał w wyniku rozłamu w  Nationaldemokraterna (Narodowi demokraci), z powodu niezadowolenia z kierownictwa. W pierwszych latach NU wykonała wiele spektakularnych akcji wizualnych i zakwestionowała normy oraz tzw. Poprawność polityczną w ruchu narodowym. Byliśmy kreatywni i kwestionowaliśmy stare sposoby.

Teraz nasz cel się zmienił. Naszym celem jest teraz rekrutowanie młodych chłopców i tworzenie z nich mężczyzn. Ponieważ doszliśmy do wniosku, że głównym problemem w naszym kraju jest brak prawdziwych mężczyzn.

Ideologicznie jesteśmy etno nacjonalistami. Jesteśmy ruchem skandynawskim, co oznacza, że uważamy Szwedów, Duńczyków i Norwegów za tę samą grupę etniczną. Jakkolwiek, mamy siedzibę w Szwecji (na razie).

3 Kim są członkowie waszej organizacji

 Nordisk Ungdom jest częścią organizacji Skandinaviska Förbundet (The Scandinavian Association), a NU jest dla młodszych członków. Nasi członkowie to działacze, głównie młodzi mężczyźni lub chłopcy. Oficjalnie, jeśli masz powyżej 30 lat, będziesz członkiem SF NU.

W NU naszymi członkami są głównie skandynawscy chłopcy lub mężczyźni między 14 a 30 rokiem życia.

4 Z jakimi zagranicznymi organizacjami współdziałacie

 Jedyną oficjalną współpracą, jaką mamy, jest MW z Polski. Ale mamy również dobre kontakty z różnymi grupami w całej Europie. Na przykład Sinine Ęratus (Estoina), National Alliance (Łotwa), Azov (Ukraina), NPD (Niemcy), Voorpost / NSV (Flandria), DN (Hiszpania), Forza Nuova (Włochy), Casapound (Włochy), HVIM / Jobbbik (Węgry) i tożsamościowi z Niemiec i Flandrii.

5 Jakie znaczenie dla waszej organizacji miała i ma obecnie sub kultura skinhead. Czy możesz wymienić nazwy niektórych kultowych zespołów muzycznych?

 W tej chwili nasz ruch nie ma nic wspólnego z Skinheadami. Powiedziałbym jednak, że patrząc na współczesną historię można powiedzieć, że cała sfera nacjonalistyczna w Szwecji pochodzi z ruchu skinheadów.

Skinheadami byli główni ludzie w ruchu Bevara Sverige Svenskt (Keep Sweden Swedish), który powstał pod koniec lat 70-tych. Stamtąd pochodzi impreza Sverigedemokraterna (SD, Szwecja Demokraci). W SD powstał split, który stworzył Nationaldemokraterna (ND, National Democrats). Nasz ruch pochodzi z ND.

Najbardziej wpływowym zespołem jest Ultima Thule. Na początku lat 90. byli oni jednym z najpopularniejszych szwedzkich zespołów amogowych. Przez nich przyszedł wielki boom nacjonalizmu, który nazywamy „falą Thule”.

6 Jakie jest znaczenie chrześcijaństwa dla naszej organizacji i dla ruchu narodowego

 Nie jesteśmy ruchem religijnym. Mieszkamy  prawdopodobnie w najbardziej świeckim kraju na świecie.

W ruchu jest kilku chrześcijan, a także kilku pogan. Ale organizacja nie jest religijna.

7 Jaka jest różnica między wami a innymi grupami nacjonalistycznymi w twoim kraju

 Jesteśmy jedynym ruchem nacjonalistycznym, który jest otwarcie pan skandynawski.

Jak możesz opisać obecną sytuację w twoim kraju

 Sytuacja jest alarmująca w związku z tym, że nasza populacja wciąż jest zmieniana pod względem etnicznym . Plusem jest jednak to, że widzimy, że tendencja polityczna się zmieniają. Partie patriotyczne radzą sobie coraz lepiej w wyborach i sondażach. Widzimy również, że patrioci rozwijają kulturę pokazową, co jest naprawdę pozytywne, ponieważ w Szwecji demonstracje były czymś, co robią tylko lewicy.

9 jaki jest wasz stosunek do monarchii

Nie interesuje mnie  monarchia. Zwłaszcza nie obecny król, którego mamy teraz w Szwecji. Jakkolwiek w naszym ruchu jest większość monarchistów.

10 Co chciałbyś powiedzieć nacjonalistom w Polsce?

 Chciałbym podkreślić moją troskę – widzę, że w polskim środowisku nacjonalistycznym istnieje coś takiego jak obywatelski nacjonalizm, który nie jest oparty na etniczności, ale raczej na kulturze chrześcijańskiej jako jedynym wymogu bycia polskim. Znam rejony w Szwecji wypełnione chrześcijańskimi imigrantami i obiecuję wam, że to nic, co chcesz zaimportować.

11 Ostatnie słowo jest twoje

 Mam nadzieję, że zobaczymy was wszystkich w listopadzie 2019 roku.

Kontr manifestacja przeciwko  Sztokholm Gay Pride

Anundshög – letni obóz organizacji

„Raczej referendum niż wymiana ludności” – Manifestacja przeciwko  Światowemu Paktu w Sprawie Migracji.

Demonstracja przeciwko bankom po zamknięciu  konta bankowego organizacji

Anundshög – Na szczycie kurhanu  wikingów

Demonstracja przeciwko bankom po zamknięciu  konta bankowego organizacji

Bjälboätten  symbol organizacji   w zmodyfikowanej wersji –  stary Szwedzki symbol heraldyczny