Blog

Pierwsze dni listopada, w których obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych oraz Dzień Wszystkich Wiernych Zmarłych to bardzo ważny okres zarówno w Kościele, jak i w polskiej tradycji.

Jak co roku w tym okresie członkowie ONR Podhale zadbali o groby polskich patriotów pochowanych na terenie Podhala oraz o mogiły nieznanych nam osób, które to z różnych powodów pozostają zaniedbane.
W tym roku nasi działacze zarówno w rodzinnych, męskich, jak i koleżeńskich składach upamiętnili polskich patriotów w wielu miejscowościach Podhala:
– Rdzawce: pomnik bohaterów Walk o Wolność z okupantem hitlerowskim w Rdzawce oraz cmentarz, na którym znajduje się tablica upamiętniająca wyrok komunistycznych władz na obywatelu Rdzawki; grób Agaty Tomali Watycha oraz (upamiętniający) jej syna – Bronisława Tomala, skazanego na karę śmierci przez władze komunistyczne w 1947 roku. Zmarłym osobom poświęcona została modlitwa i chwila zadumy. Uprzątnięte zostały też dwa zaniedbane groby.
– Nowym Targu: grób Stefana Podstawy, walczącego w trakcie II wojny światowej na ziemi Tarnowskiej; pomnik pamięci Żołnierzy Armii Krajowej, zbiorowy grobowiec Powstańców i Legionistów, grób partyzanta Armii Krajowej – kpt. Albina Borowicza ps. „Jastrząb”.
– Czarnym Dunajcu: grób żołnierza kampanii wrześniowej mgr farm. Kazimierza Trybuły oraz tablica upamiętniająca Polaków z ziemi podhalańskiej zamordowanych w trakcie II wojny światowej.
– Lanckoronie: pomnik poległych w obronie Ojczyzny i pomordowanych przez Niemców w latach 1939-1945.
– Zakopanem: grób Powstańca Warszawskiego kpt. Tadeusza Karczewskiego ps. „Wierzba”, oraz żołnierza J. Kurasia Ognia – Ludwika Piotrowskiego ps. „Jastrząb”, grób Gydfryda Kellnera, który ze względu na widoczny brak opieki nad nim, prócz zapalenia zniczy i modlitwy, został w całości wyczyszczony oraz pozbawiony w miarę możliwości wad w wyglądzie tj. takich jak wyszczerbienia w bocznych płytach bądź ubytków w kamykach, które znajdowały się zamiast głównej płyty, grób Janiny Kaszczej, który został w miarę możliwości uprzątnięty. Odwiedzony został także pomnik poświęcony Poległym od kul hitlerowskich.

Na wszystkich grobach zostały złożone kwiaty oraz odpalone znicze, a przede wszystkim – odmówiona została modlitwa za dusze zmarłych osób, pochowanych lub upamiętnionych w tychże miejscach.