Wolność dla Nacjonalistów !

Otrzymaliśmy wiadomość od naszych rosyjskich przyjaciół z BARS – Bałtycka Awangarda Rosyjskiego Nacjonalizmu (Балтийский Авангард Русского Сопротивления) iż Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej dokonała aresztowania przywódców BARS w Królewcu. Aresztowani zostali Aleksander Orszuliewicz, Igor Iwanow, Nikołaj Mamajew, Nikołaj Sentsow. Aresztowany został również duchowy przewodnik grupy Nikołaj Mamajew. Wszystkim zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty „tworzenia grupy ekstremistycznej”.

Aleksander Orszuliewicz jest autorem listu do polskich nacjonalistów który możemy znaleźć w Internecie:

17 lipca 2016 r. za inicjatywy Aleksandra Orszuliewicza zostało wysłane pismo do Starostwa Powiatowego w Elblągu z prośbą rozważenia petycji mieszkańców Kaliningradu o zmianie nazwy ronda Kaliningrad w Elblągu.
Przypomnij iż nazwa Kaliningrad ustanowiona została na cześć Michała Kalinina. Kalinin był współodpowiedzialny za wiele masowych zbrodni. Jego podpis, jak i innych członków politbiura, widniał na decyzji o zamordowaniu polskich oficerów w Katyniu.

BARS zorganizował również zbiór podpisów pod petycją o zmianę nazwy Kaliningradu na Königsberg, który został przekazany do regionalnej Dumy.

Aleksander Orszuliewicz aktywnie wypowiadał się w mediach z propagując tą inicjatywę za co dostał ostrzeżenie prokuratury o niedopuszczalności naruszenia art. 280.1 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej („Publiczne wezwania do realizacji działań mających na celu naruszenie integralności terytorialnej Federacji Rosyjskiej”).
Obecnie, z inicjatywy Biura Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej, strona BARS znajduje się na liście zakazanych stron www w Rosji. Na wniosek prokuratury sam Orszuliewicz został wydalony z kierownictwa organizacji.
Masowe rewizje przeprowadzono 25 sierpnia 2017 r. w Kaliningradzie u miejscowych radnych ruchu „Otwarta Rosja” (OR), Partii Wolności Narodowej (ParNaS) i sztabie polityka Aleksieja Nawalnego. U pięciu osób zarekwirowano wszystkie środki komunikacji, komputery, pamięci flash, telefony, wszystkie dokumenty dotyczące działalności politycznej.

Później członkowie zarządu oddziału regionalnego OR Jurij Redkin, Jakow Grigorjew, Aleksander Skomorowski, jak również byłe i obecni koordynatorzy OR w Kaliningradzie Jurij Tychomirow i Oleg Wodzianitski zostali przetransportowani na przesłuchanie w siedzibie Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Po przesłuchaniu zwolniono opozycjonistów.
Pod koniec września Nikołaj Sentsow, został zatrzymany i aresztowany, od razu po powrocie z Polski, gdzie on mieszkał przez jakiś czas i pracował.

Sentsow jest znany w mieście jako działacz społeczny, znany z zamiłowania do historii tego regionu. Sentsow jest również zwolennikiem odnowienia Zamku Królewskiego i powrotu do miasta jego historycznej nazwy — Königsberg.

Aresztowania mieszkańców Królewca oraz inne działania represywne jak i polityczne zaangażowane ze strony władz regionalnych na podstawie falsyfikowanych zarzutów podjęte zostały w celu stworzenia pozorów działalności anty ekstremistycznych przed wyborami prezydenckimi w Rosji oraz Mistrzostwem 2018.

12 stycznia naprzeciwko ambasady rosyjskiej w Warszawie (ul. Belwederska) będzie miała pikieta której celem jest wymaganie od władz Rosji zwolnienie więźniów politycznych.

Myślami jesteśmy z naszymi przyjaciółmi którzy wciąż pozostają w aresztach FSB i z niecierpliwością czekamy na wszelkie informacje dotyczące ich losu.

Jakub Stankiewicz