Blog

Wakacyjna wizyta jednego z naszych działaczy w Ełku była okazją do spotkania z działaczami Brygady Warmińsko – Mazurskiej w Wydminach.

Wspólnie odwiedziliśmy cmentarz gdzie spoczywają podkomendni Romualda Rajsa „Burego” polegli w bitwie pod Orłowem. 

W kolejny dzień pojawiliśmy się w Ełku na spotkaniu podczas którego Robert Biedroń promował swoje dewiacje i zboczenia. Co do miłośników sodomii jak zwykle to samo : niespełnieni obrońcy demokracji – kodziarstwo oraz podomki Biedroniowi dewianci. Po krótkiej dyskusji i wymianie zdań opuszczamy szacowne grono i udajemy się do jednego z pobliskich barów na obiad gdzie rozmawiamy o sprawach organizacyjnych.

Kolejnym punktem była wycieczka na tereny dawnej I Rzeczypospolitej czyli Inflant. Podczas zwiedzania Rygi odwiedzamy między innymi Pomnik Wolności gdzie corocznie odbywa się marsz pamięci łotewskiego legionu SS. Tutaj składamy kwiaty i oddajemy hołd Łotyszom poległym w walce z bolszewicką zarazą. Nasi Łotewscy koledzy zapraszają nas na do udziału w przyszłorocznym Marszu Legionu. My również zapraszamy do udziału w Marszu Niepodległości, Łotewska delegacja obecna jest zresztą co roku.
Wywiad z Łotewską nacjonalistką Dace Kalnina ukaże się już niebawem na naszym portalu internetowym.
Biuro prasowe ONR Podhale