Spotkanie z przedstawicielem Tatrzańskiego Klubu „Niezależnych”

W związku z zamiarem nawiązania nieformalnej współpracy – dnia 21 kwietnia 2005 r. – z inicjatywy przedstawiciela zakopiańskiego Tatrzańskiego Klubu „Niezależnych” odbyło się zebranie robocze z reprezentantami TKN, Stronnictwa Narodowego i Obozu Narodowo Radykalnego Podhale. Zebrani podkreślili konieczność konsultacji i zaangażowania szerokiego grona prawicowych organizacji w działalność społeczno-kulturalną Podhala.
Ponad to pojawił się postulat, aby uczcić pamięć Romana Dmowskiego poprzez nazwanie jednego z zakopiańskich rond imieniem tego Wielkiego Polaka (w tej kwestii swoje poparcie zgłosiła – podczas innego spotkania – także Liga Polskich Rodzin i Młodzież Wszechpolska).
Spotkanie to okazało się kolejnym krokiem w kierunku poznania przez nas problematyki społeczno – politycznej naszego regionu.(N.W.)