Rondo im. Romana Dmowskiego, Zakopane.

16 maja 2005r. Obóz Narodowo Radykalny – Sekcja Podhale oraz Stronnictwo Narodowe – Koło Grodzkie w Zakopanem zwrócili się w imieniu swoich członków, sympatyków i środowisk patriotycznych Miasta Zakopane z prośbą do Władz Miasta (Przewodniczący Rady Miasta Zakopane Pan Władysław Łukaszczyk) o nadanie nazwy dla ronda przy zbiegu ulic: Wł. Zamoyskiego, Br. Czecha, O. Balzera i Przewodników Tatrzańskich – imieniem Romana Dmowskiego.
W naszej prośbie powodowaliśmy się potrzebą upamiętnienia w naszym Mieście wybitnego męża stanu i polityka, publicysty i pisarza, jakim był na przełomie XIX i XX wieku oraz w okresie międzywojennym Roman Dmowski. Wystarczy przypomnieć, bo ufamy iż wszyscy znają zasługi dla Polski Romana Dmowskiego, że był On założycielem Ligi Narodowej, zasiadając w Dumie na miarę ówczesnych możliwości bronił spraw polskich, w czasie I wojny światowej przewodniczył Komitetowi Narodowemu Polskiemu w Paryżu – jedynej uznawanej przez sojuszników z Ententy reprezentacji nieistniejącego jeszcze państwa polskiego. To On 28-go czerwca 1919 r. wraz z I. Paderewskim podpisał Traktat Wersalski dzięki któremu Polska po latach zaborów uznana została przez prawo międzynarodowe za niepodległe państwo. I choć nie wszystkie plany graniczne zdołał w obliczu nawały bolszewickiej przeprowadzić, to Jemu odrodzona Polska zawdzięczała zjednoczenie ziem z trzech zaborów w jeden suwerenny organizm państwowy uznawany przez społeczność międzynarodową.
Przez lata okupacji hitlerowskiej i okres PRL-u szkalowany lub w najlepszym razie przemilczany. Dziś wraca pamięć o Nim i Jego zasługach. Rondo Jego imienia jest w centrum Warszawy, również w innych miastach ulicom bądź placom nadano Jego imię – z uwagi na zasługi dla Polski i aktualność Jego politycznej myśli. Niestety, jak dotychczas nie doczekał się upamiętnienia w naszym Mieście, a jedynie krótkie pobyty Romana Dmowskiego w Zakopanem wspomniane są w publikacjach, m.in. u Wojciecha Brzegi w „Żywocie górala poczciwego”.
Słynne polityczne wyznanie wiary Romana Dmowskiego zawarte w „Myślach nowoczesnego Polaka”: „Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie…” zobowiązuje nas żyjących obecnie do tych obowiązków wypełniania, ale też do zachowania Go we wdzięcznej pamięci rodaków dla potomnych, bo przecież „Narody tracąc pamięć – tracą życie”.
Ufamy w pozytywne rozpatrzenie naszej prośby, pozostając dla Władz Miasta z wyrazami szacunku, tudzież w stosownym uniżeniu…

PS. Tekst napisany na podstawie pisma/ wniosku skierowanego do Władz Miasta Zakopane autorstwa K.M.