Rocznica napaści radzieckiej na Polskę 17 IX 1939 r.

W dniu dzisiejszym mija kolejna już rocznica daty, w której to na stawiające opór napaści niemieckiej Wojsko Polskie, uderzyły wojska ZSRR. Zachowanie to było elementem wspólnej polityki Niemiec oraz Rosji dążących do ustalenia i podziału swoich hegemonii na m.in. Starym Kontynencie. Tajny protokół, będący załącznikiem do paktu powszechnie znanego jako Ribbentrop-Mołotow (czyli umowy o nieagresji między ZSRR i III Rzeszą) podpisany został przez ministrów spraw zagranicznych obu państw już na ponad tydzień przed agresją niemiecką oraz na ponad 3 tygodnie przed agresją radziecką – a mianowicie 23 sierpnia 1939 roku. Jego treść, dość krótka i rzeczowa, zawarta była w czterech punktach dotyczących kolejno: 1) terytoriów państw bałtyckich i ich podziału; 2) terytorium Polski oraz jej podziału między agresorów; 3) kwestii południowego wschodu Europy oraz 4) tajności niniejszego dokumentu. 

 Agresja radziecka, podobnie jak niemiecka, rozpoczęła się przed świtem (a mianowicie około 3 nad ranem) siłą ponad 600 000 żołnierzy, ponad 4700 czołgów oraz 3000 samolotów. Rosjanie od początku ataku utrzymywali, iż ich zamiarem jest walka z Niemcami atakującymi Polskę od strony zachodniej (podobnie jak ze strony III Rzeszy, także i ZSRR nie wypowiedział naszemu państwu oficjalnej wojny). Dyplomatyczny pretekstem do ataku stanowił natomiast rzekomy rozpad Państwa Polskiego i konieczność ochrony Rosjan zamieszkujących jego terytorium. Polacy oczywiście jednak stawili opór zarówno w Wilnie i Grodnie, ale także Korpus Ochrony Pogranicza, Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” czy Brygada Kawalerii Rezerwowej „Wołkowysk”.