Blog

ONR Podhale w obecnej ciężkiej sytuacji w całym kraju nie zapomina o najbardziej potrzebujących osobach w naszym Narodzie.

Wraz z początkiem wprowadzania najpierw stanu zagrożenia epidemicznego, następnie epidemii i kolejnych obostrzeń, rozpoczęliśmy szeroko zakrojoną akcję pomocową. Działając na własną rękę i współpracując z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, od dwóch tygodni zajmujemy się rozwożeniem paczek żywnościowych w Nowym Targu, robimy zakupy seniorom i dowozimy leki. Udało nam się dostarczyć potrzebne produkty i środki czystości do noclegowni dla bezdomnych w Zakopanem.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe wszystkim darczyńcom i za współpracę w działalności wszystkim instytucjom.
Jednocześnie informujemy, iż nie zwalniamy tempa i pomagamy cały czas wszystkim tym, którzy w obecnych wyjątkowych warunkach, są w szczególnie niedobrym położeniu.