ONR Podhale pod lupą CBŚ…??!?

120px-Falanga_(symbol).svgW związku z ukazaniem się publikacji medialnych (min. na stronach GW i Wprost) dotyczących inwigilacji przez CBŚ środowiska ONR, ONR Podhale wystosowało niniejsze pismo do KWP w Krakowie oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

   W związku z doniesieniami medialnymi informującymi o inwigilacji przez Centralne Biuro Śledcze członków niesprecyzowanej grupy nazywanej Obozem Narodowo Radykalnym (kopie w załączniku), członkowie stowarzyszenia Obóz Narodowo Radykalny Podhale wykazują daleko idące zaniepokojenie i obawy o stan demokracji i swobód obywatelskich w Polsce oraz o dobre imię swoje i swojej organizacji. Pragniemy zaznaczyć, iż ONR Podhale jest regionalnym stowarzyszeniem, legalnie działającym od 23 kwietnia 2005 r., przeciwko któremu nie zostało wszczęte żadne postępowanie sądowe. Nasza działalność, polegająca na samokształceniu, organizowaniu spotkań i wycieczek oraz uczestnictwie w uroczystościach państwowych, nie stwarza w żaden sposób zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, o czym świadczy brak jakichkolwiek zarzutów prokuratorskich w stosunku do stowarzyszenia. Członkowie ONR Podhale są osobami praworządnymi, uczącymi się bądź pracującymi, którzy swój obowiązek względem Ojczyzny, Narodu i lokalnej społeczności realizują w wybrany przez siebie, legalny sposób. ONR Podhale nie podlega żadnym innym strukturom partyjnym bądź organizacyjnym w Polsce lub zagranicą, jest niezależny i suwerenny.
W związku z tym, prosimy Rzecznika Praw Obywatelskich, aby sprawdził, czy organy śledcze państwa polskiego inwigilują legalne, jawne stowarzyszenie, a jeśli się tego dopuszczają, to czy tym samym nie łamią Konstytucji Rzeczypospolitej, a przede wszystkim praw zawartych w art. 12, art. 32 ust. 2, art. 42 ust. 3, art. 49, art. 51 ust. 2, art. 55, art. 58 i art. 59.
Dodatkowe oburzenie wzbudza w nas fakt sugerowania przez CBŚ, iż środowisko ONR jest środowiskiem ekstremistycznym, co mogłoby sugerować, iż organizacje przypisane do tego środowiska mogą łamać któryś z warunków postawionych w art. 13 Konstytucji RP, co w dalszej perspektywie może prowadzić do delegalizacji. Świadomi swoich praw oraz bacząc na dobre imię ONR Podhale, prosimy odpowiednie organy CBŚ o sprecyzowanie, jakie organizacje określa mianem ekstremistycznych. Jeśli wśród tych organizacji znajduje się ONR Podhale, prosimy podać, na jakich podstawach jest w stosunku do ww. organizacji używane określenie „ekstremistyczna”. W wypadku nie dostarczenia wyjaśnienia zapowiadamy wstąpienie na drogę prawną, wnosząc sprawę z powództwa cywilnego o zniesławienie. Jeżeli natomiast ONR Podhale nie jest przez CBŚ uważane za organizację ekstremistyczną, domagamy się adekwatnego sprostowania wyrażonego w formie komunikatu.

Zarząd ONR Podhale
Zakopane, 6 marca 2008r.

Do wiadomości:
1. Rzecznika Praw Obywatelskich.
2. Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
3. Ogólnej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *