„Myśląc Ojczyzną…” – koncert w 160. rocznicę urodzin Adama Chmielowskiego (Brata Alberta).

 W piątek 17 czerwca b.r. delegacja Obozu Narodowo Radykalnego – Sekcja Podhale uczestniczyła w uroczystym koncercie – o szumnie brzmiącej nazwie: „Myśląc Ojczyzna…” – w 160 rocznicę urodzin Adama Chmielowskiego – Brata Alberta. Zaproszenie dla ONR’u wystosował w imieniu organizatorów /Tatrzański Klub Niezależnych & Towarzystwo Śpiewacze „Turliki”/ Pan Adam Kitkowski za co uprzejmie dziękujemy. W skład delegacji weszli Norbert Wasik, Tomasz Piczura, Monika Rapacz, Maciej Trebunia, Bartosz Brzeziński, Zbigniew Ignacok i Przemysław Żegleń.
Sam koncert w ramach urozmaicenia obejmował – poza występem chórów „Turliki” i „Auxilium” – również recytację utworów Karola Wojtyły i Zbigniewa Herberta, co spotkało się z wielkim zainteresowaniem zgromadzonych. Przed samym koncertem odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „Miłosierdzie jest jak kromka chleba”…
Przedstawiciele ONR – Sekcja Podhale uczestnicząc w koncercie „Myśląc Ojczyzna” zdawali sobie sprawę z pominięcia w nim wątku politycznego. Koncert ów skupiając się na problematyce patriotycznej (w szerokim tego słowa znaczeniu) i kulturalno – społecznej udowodnił, że w otoczeniu pełnym politykierstwa warto zajmować się rzeczami mało spektakularnymi i że działalność taka na pewno w przyszłości zaowocuje…(N.W.)