Blog

W dniu oderwania Kosowa od Serbii została zorganizowana akcja przypominająca to wydarzenie oraz przybliżająca jego problematykę – bardzo bliską nam, Polakom. Wobec Serbów bowiem prowadzono tę samą politykę „Kulturkampfu” i walki z religią chrześcijańską, jak wobec Polaków w trakcie zaborów, chciano nam odebrać Śląsk, Warmię i Pomorze Zachodnie dokładnie tą samą metodą, którą zrobiono to w Kosowie, a jak pokazuje przykład Kosowa – utrata terytorium jest możliwa również w naszych czasach – i dlatego tym bardziej powinniśmy bronić polskości naszego Śląska czy innych ziem – aby za kilkanaście lat nie spotkał ich ten sam los.

W związku z tym w dniu 17.02.2019 na terenie Podhala rozwieszone zostały plakaty informujące o rocznicy tego wydarzenia, jego przyczynach oraz analogiach wobec naszego kraju. Działacze ONR Podhale wyrazili w ten sposób solidarność z Serbami oraz swój protest przeciwko bezkarnemu naruszaniu granic i odbieraniu narodom ich rdzennych ziem przez mocarstwa światowe.