Kosowo jest serbskie a Śląsk zawsze polski !

17 lutego 2008 roku Kosowo ,,postanowiło” ogłosić swoją niepodległość i odłączyć się od Serbii na dobre. Stało się to przy aprobacie Stanów Zjednoczonych, Izraela i innych państwa Europy Zachodniej, co jednak nie wystarczyło na pełną legitymizację narodową, gdyż na taki stan rzeczy zgodziło się tylko 97 ze 193 państw ONZ. Slogan ,,Kosowo jest serbskie” został spopularyzowany właśnie w związku z tym wydarzeniem. Część krajów, które nie uznały niepodległości Kosowa uważa, że może to prowadzić do dalszego rozpadu, między innymi Bośni i Hercegowiny. Po proklamowaniu przez Kosowo niepodległości ludność serbska zamieszkująca ten teren, stała się przedmiotem prześladowań. Dla państwa polskiego spór międzynarodowy pomiędzy Kosowem a Serbią ma ogromne znaczenie w kontekście Śląska. Międzynarodowe poparcie dla separatyzmu, może skutkować tym, że inne nacje będą próbowały uczynić to samo.
Kosowo jest serbskie a Śląsk zawsze polski !
ONR Podhale

Jak co roku baner wywieszony na wiadukcie w Nowym Targu: