Kim jesteśmy

Obóz Narodowo-Radykalny Podhale powstał w październiku 2004 r. Od 2005 roku, jako Stowarzyszenie regionalne, zachowując swoją prawną podmiotowość, niezależne władze oraz autonomię co do podejmowanych inicjatyw i form pracy, jest partnerską organizacją ogólnopolskiego Obozu Narodowo Radykalnego i pełni funkcję jego nieformalnego Oddziału na terenie Podtatrza. Zasady współpracy między ONR Podhale, a ogólnopolskim ONR zostały określone w umowie zawartej pomiędzy obiema organizacjami.Kim jesteśmy? O co walczymy?

Najprościej byłoby powiedzieć nacjonalistami, a ściślej: polskimi narodowcami. W panującym jednak chaosie pojęciowym, podsycanym kłamstwami demoliberalnej propagandy należy to pojęcie sprecyzować, najlepiej poprzez charakterystykę wartości jakim jako nacjonaliści hołdujemy. 

 

– Naród stanowi dla nas najwyższe dobro doczesne. Oznacza to, że naród jest wartością nadrzędną wobec interesów klasowych, grupowych, partyjnych i wszelkich innych. Umiłowanie własnego narodu jest w nacjonalizmie wzbogacone o racje rozumowe i wcale nie oznacza braku krytycyzmu wobec własnych słabości lub przyzwolenia na samozadowolenie.
– Tradycja i kultura stanowią spoiwo więzi narodowej, a przez to zabezpieczają zdrowy rozwój myśli narodowej.
– Cywilizacja łacińska wytycza podstawowe wartości na jakich naród nasz opiera się od tysiąca lat i dzięki którym zapewniony jest jego dalszy rozwój.
– Wiara w Boga stanowi dla narodu opokę i niejako zabezpiecza zdrowie nacjonalizmowi. W naszym przypadku jest to wiara katolicka i ona stanowi o tożsamości naszego narodu. Dzięki przyjęciu jej przez naszych przodków Polska wyłoniła się z mroków dziejów w kształcie zorganizowanej państwowości.
– Państwo w naszym kręgu cywilizacyjnym stanowi jedną formę organizacyjną bytu narodowego. Zadaniem państwa jest zabezpieczenie interesu narodu, służenie swoim obywatelom, którzy w zamian zobowiązani są do lojalności wobec niego poprzez zbiór praw i obowiązków obywateli.
– Rodzina stanowi podstawę narodu i jego formy organizacyjnej – państwa, jako że naród stanowi rodzinę rodzin. To poprzez rodzinę młody człowiek wchodzi w krąg kulturowy swojego narodu i poznaje jego tradycję. Zdrowe, bezpieczne i dostatnie rodziny jako najmniejsze ogniwa narodowe stanowią o sile całej wspólnoty.
– Prymat prawa i jego egzekwowalność winny zabezpieczyć państwo i obywateli przed nadużyciami we wszystkich dziedzinach działalności . Czytelny system prawny ma zapewnić bezpieczeństwo państwa i obywateli.
– Prymat interesu narodowego i polska racja stanu winny stanowić jedyny wyznacznik polskiej polityki. Jej realizm wymaga liczenia się z aktualnymi uwarunkowaniami geopolitycznymi.
Zawsze i wszędzie będziemy przeciwstawiać się kosmopolitycznej wizji społeczeństwa obywatelskiego oraz wszelkim internacjonalizmem, jako pomysłom służącym rozmywaniu tożsamości narodowej i osłabianiu państwa. Odrzucamy też wszystkie pomysły godzące w suwerenność narodu we własnym państwie poprzez podległość – jak nie Moskwie, to Unii Europejskiej. Dążenie takie uznajemy za zmierzające do osłabienia i rozkładu państwa. Przeciwstawiamy się tworzeniu euroregionów jako działaniom godzącym w jedność państwa i prowadzącym do kolejnych rozbiorów.

Jeżeli podzielasz nasze poglądy, nie bój się ich wobec samego siebie. Nie bój się tej myśli o samym sobie, nie ukrywaj jej przed sobą. Wręcz przeciwnie – bądź odważnie dumny z tego, że jesteś nacjonalistą. To wielka i piękna idea, która jest jednym z głównych motorów budowania niepodległych państw, wspaniałych zwycięstw, historycznych sukcesów. Nie jesteś zresztą sam… Przyłącz się do nas, odnajdźmy się – jest nas naprawdę bardzo wielu i wszyscy myślimy podobnie. Zamiast siedzieć z założonymi rękoma zacznij z nami współpracować! Możliwości jest tak wiele…

ONR Podhale