Zdjęcia historyczne

Delegacja górali na pogrzebie Romana Dmowskiego. Warszawa, styczeń 1939r.
g

g

Podhalański Oddział Młodych Obozu Wielkiej Polski, Nowy Targ 1933/ 1934r.
g

g

[Zdjęcia pochodzą z gazety: „Sztafeta” – Pismo Narodowo-Radykalne, nr. 9, Warszawa, 18 marca 1934 r. (fotokopie pisma poniżej). Numer ten poza zdjęciem podhalańskich aktywistów OWP zawiera również wzmiankę o rewizjach i aresztowaniach narodowców jakie przeprowadził w tym czasie na Podhalu reżim sanacyjny].

„Sztafeta” – Pismo Narodowo Radykalne, NR 9, Warszawa, 18 marca 1934 r.
szt szt2

Przedstawiciele władz naczelnych i Komitetu Głównego Stronnictwa Narodowego, salutem
rzymskim oddają hołd zmarłemu Romanowi Dmowskiemu – styczeń 1939r.
g

Hufce Polskie – obóz harcerski, gdzieś na kresach, druga połowa lat 30
g

Piłkarze Wisły Kraków z salutem rzymskim – 1938r.
g

Manifestacja Stronnictwa Narodowego, Gostyń – Wielkopolska – lata trzydzieste
g

g

g

g

Powrót