Blog

W dniu 13.04 przypada ustanowiony w 2007 roku Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Mimo, iż to tylko jeden dzień, należy pamiętać, że ponad 20 000 polskich oficerów było mordowanych przez rosyjskie NKWD przez wiele dni, już od 15 marca 1940 roku. Umieszczeni zostali oni w trzech obozach – Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, a następnie przewożeni do miejsc kaźni.
Oficerów z Kozielska mordowano w Katyniu i Smoleńsku;
ze Starobielska – w Charkowie;
a z obozu w Ostaszkowie- w Twerze (pochowani natomiast zostali w Miednoje.)

Zginęła wówczas elita naszego narodu z ówczesnych lat – ponad 20 000 oficerów, w tym inżynierów, lekarzy, prawników. Operacja ta była ściśle zaplanowana i opatrzona odpowiednim rozkazem:

„Sprawy [.] rozpatrzyć w trybie specjalnym, z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary – rozstrzelanie. Sprawy rozpatrzyć bez wzywania aresztowanych i bez przedstawiania zarzutów, decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia.”
Biuro Polityczne KC WKP(b)

Pod wyrokiem śmierci podpisy złożyli Józef Stalin, Michaił Kalinin, Wiaczesław Mołotow, Anastas Mikojan, Łazar Kaganowicz i Kliment Woroszyłow. Rozkazy wykonawcze wydaje Beria

W dniu 13.04.2019 działacze ONR Podhale byli obecni w dwóch miejscach: złożyli wieniec i zapalili znicze pod krzyżem Katyńskim w Nowym Targu, gdzie odmówiona była też modlitwa za dusze zamordowanych oficerów oraz wzięli udział w organizowanym w Krakowie Marszu Katyńskim.