UMOWY I POROZUMIENIA

Uchwała Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Obóz Narodowo-Radykalny Podhale

w sprawie wejścia w struktury ogólnopolskiego
Obozu Narodowo-Radykalnego

Od ponad 20 lat Polską rządzą demoliberalne ugrupowania. Cały ten okres to czas kłótni, podejrzliwości, oskarżeń i obelg, które wyparły troskę o Polskę i Polaków. Dziś, jak nigdy wcześniej widać, że Polsce potrzebna jest alternatywa dla systemowych rządów. Taką alternatywą może i powinien być zjednoczony Ruch Narodowy, a zwłaszcza jego Organizacje Młodego Pokolenia.

1 listopada 2011 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia Obóz Narodowo-Radykalny Podhale podjął uchwałę dotyczącą wejścia w struktury ogólnopolskiego Obozu Narodowo-Radykalnego przyjmując jednocześnie zasadę podwójnego członkostwa, dającą każdemu z działaczy ONR Podhale możliwość wyboru dotyczącego swojej przynależności organizacyjnej. Pozostałe warunki porozumienia pozostają do wiadomości zainteresowanych stron.

Zarząd główny Stowarzyszenia
Obóz Narodowo-Radykalny Podhale
Zakopane 1 listopada 2011 r.