OTRZYMALIŚMY

– Kongres Nowej Prawicy składa propozycję współpracy ONR Podhale.
– Projekt powołania federacji niezależnych i roztropnie aktywnych środowisk patriotycznych.
– Wicestarosta Tatrzański, Andrzej Skupień zaprasza ONR Podhale.
– Praca pisemna w gimnazjum o ONR Podhale.
– Powitanie Lata – zaproszenie na otwartą imprezę Partii Polskej.
– W obronie Polski jest potrzebna współpraca.
– ONR Podhale, a Program „Budzimy aktywność NGO’s”.
– Program „Odnowa i rozwój wsi”.
– Stanowisko Ligi Obrony Suwerenności w sprawie Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej.
– List otwarty OWP.
– Ogólnopolskie spotkanie Narodowców w Warszawie.
– Apel – Solidarna Polska.
– Apel o ratunek Stronnictwa Narodowego.

Otrzymaliśmy

Kongres Nowej Prawicy składa propozycję współpracy ONR Podhale
nowaprawicalogo.

  Obóz Narodowo-Radykalny Podhale
Zarząd Główny

   Zwracam się z prośbą o rozpatrzenie możliwości pomocy w zbiórce podpisów dla Kongresu Nowej Prawicy przez ONR Podhale na terenie powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego.

Myślę, że ustrojowa zmiana zawarta w projekcie konstytucji autorstwa Stanisława Michalkiewicza /1992r./, będącym jednocześnie dokumentem programowym UPR, a także wkrótce oficjalnie KNP, przyczyniłaby się do efektywniejszej realizacji celów określonych m.in. w ZAŁOŻENIACH PROGRAMOWYCH ONR Podhale.

W przedmiotowej sprawie jestem gotów spotkać się z Władzami ONR Podhale we wskazanym miejscu i czasie.

Z poważaniem,

Andrzej Paciej
Prezes O/Nowosądeckiego UPR
Koordynator okręgowy KNP w ok. 14

mail: uprnowysacz@op.pl/
Nowy Sącz, 19.07.2011r.Otrzymaliśmy

mieczyk

Projekt powołania federacji niezależnych i roztropnie
aktywnych środowisk patriotycznych
 

Do Stowarzyszenia
Obóz Narodowo-Radykalny Podhale

Szanowni Państwo,

 

   Czy jesteście Państwo gotowi wspólnie zrealizować projekt federacji niezależnych i roztropnie aktywnych środowisk patriotycznych z określonym oraz ograniczonym do minimum programem bezwzględnej współpracy przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi? Wydarzenie to potraktowane byłoby jako koniec pierwszego etapu, nie zaś cel jedyny i ostateczny.

Czas, który pozostał oraz stan sceny politycznej wymaga działań regularnych kierowanych przez ogólnopolski sztab składający się z osób świadomych i sprawnych. Rozpoczęła się trzecia dekada neutralizowania ludzi poczciwych, lecz nie dość przytomnych w projektach z góry skazanych na kolejne niepowodzenia. Trzeba nam zatem koncepcji intelektualnie higienicznej realizowanej przez organizacje kadrowe o charakterze ideowym.

Warunkiem ew. współpracy byłaby gotowość rzeczywistego skoncentrowania się na kwestiach dot. wolności i niezawisłości – przy porzuceniu sporów o sprawy, których regulowanie w warunkach istotnie ograniczonej suwerenności państwa (tzw. suwerenności dzielonej) staje się nawet przy ew. partycypacji w sprawowaniu władzy niemożliwe.

Odrębność podmiotowa organizacji zgłaszających akces do tak pomyślanej federacji oraz przedmiotowa dot. działania w kwestiach nieuzgodnionych pozostałaby nienaruszona. Decyzje podejmowaliby jednogłośnie przedstawiciele stron.

Nasze środowisko byłoby ew. gotowe zorganizować na początku przyszłego roku stosowny zjazd, lecz warunkiem sensu jakichkolwiek rozmów, a dalej ew. działań jest przede wszystkim – chęć podjęcia nowej jakościowo próby oraz konsensus co do dyscypliny, którą po przyjęciu założeń strategicznych należałoby bezwzględnie utrzymać.

 

Z poważaniem

Jan Szczepankiewicz, Przewodniczący
Europy Wspólnych Ojczyzn – Polska Partia

Marek Kramarski, Wiceprzewodniczący
Europy Wspólnych Ojczyzn – Polska Partia

7 Grudnia 2010 r.Otrzymaliśmy:

 

Zakopane: Wicestarosta Tatrzański, Andrzej
Skupień zaprasza ONR Podhale
herbpowiat

   7 września br. na adres siedziby naszego Stowarzyszenia wpłynęło zaproszenie ze Starostwa Powiatowego w Zakopanem – od Wicestarosty Tatrzańskiego, Andrzeja Skupnia i Fundacji Inicjatyw Społecznych – na spotkanie poświęcone projektowi uchwały Rady Powiatu Tatrzańskiego w zakresie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi. Poniżej prezentujemy tekst otrzymanego zaproszenia.

ZAPROSZENIE

Starostwo Powiatowe w Zakopanem wraz z Fundacją Inicjatyw Społecznych zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu tatrzańskiego na spotkanie poświęcone projektowi uchwały Rady Powiatu Tatrzańskiego w zakresie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi. Na spotkaniu zostanie omówiony również fragment nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczący funkcjonowania organizacji pozarządowych (działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza organizacji, pozyskanie statutu organizacji pożytku publicznego).

Spotkanie odbędzie się w dniu 13 września 2010 r. w godz. 10.00-12.30 w Sali Obrad Rady Powiatu Tatrzańskiego – Starostwo Powiatowe w Zakopanem, ul Chramcówki 15. Przedstawicieli zainteresowanych organizacji prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 9 września 2010 r. pod nr tel. 018 2023920, pok. 32 tut. Starostwa lub drogą elektroniczną na adres edukacja@powiat.tatry.pl.

 

Serdecznie zapraszamy

WICESTAROSTA TATRZAŃSKI
mgr inż. Andrzej SkupieńOtrzymaliśmy:

pioro2

Praca pisemna w gimnazjum o ONR Podhale

    Kilka dni temu otrzymaliśmy wypracowanie uczennicy III klasy jednego z gimnazjów dotyczącego naszego Stowarzyszenia. Wypracowanie to było częścią zadania z lekcji języka polskiego, które brzmiało: Kwintesencja współczesnego świata. Poniżej przedstawiamy całość wypracowania, za które autorka otrzymała ocenę celującą. Z zadowoleniem i wielkim optymizmem przyjmujemy fakt, że istnieją jeszcze placówki edukacyjne, w których zarówno uczniowie jak i grono pedagogiczne nie uległo zwyrodnieniu intelektualnemu tak szeroko dziś postępującej poprawności politycznej.

 

ONR Podhale

 

„Kwintesencja współczesnego świata”

 

    We współczesnym świecie człowiek w pogoni za pracą, pieniądzem coraz częściej zapomina co jest w życiu najważniejsze… Wielu ludzi zaczyna uważać kodeks Hammurabiego za coś świętego, a przecież nie na tym to polega… Nie jest to jednak najgorsze – młodzi ludzie coraz częściej zapominają o prawdzie i starają się żyć w tym swoim zakłamanym świecie…

Niewiedza
W XXI w. tyle mówi się o prawdzie , ale może najpierw zastanówmy się nad tym pojęciem, bo przecież ,,Prawda została już dawno zilustrowana i wypadła negatywnie. Nie nadaje się na dzisiejsze czasy. Jest za mało relatywna”.

W dzisiejszym świecie ludzie coraz częściej ,,nie wiedzą, a mówią”. Posłużę się przykładem ONR Podhale. Jest to stowarzyszenie, które broni słowem i czynem zasad konserwatyzmu, tradycjonalizmu i nacjonalizmu. Choć większość ludzi uważa, iż członkowie tej organizacji są neofaszystami i rasistami. Ostro krytykowane jest ich podnoszenie rąk do góry, które każdemu kojarzy się z hitlerowskim ,,sieg heil”. I znowu można zwrócić się do powyższego stwierdzenia: ,,Ludzie nie wiedzą, a mówią”. Jest to salut rzymski, a nie pozdrowienie hitlerowskie. „Otóż, nie jest historyczną tajemnicą, że wyciągniętą prawą dłonią z okrzykiem ,,Czołem Wielkiej Polsce!” lub też samym ,,Czołem!” pozdrawiali się przedwojenni, polscy narodowcy już w latach 20.” – mówi wiceprzewodniczący Norbert Wasik.

Nie szata zdobi człowieka
Jak łatwo oceniać ludzi po wyglądzie… Działacze ONR Podhale często kojarzeni są ze skinami. Ale mało ludzi wie o tym, że stowarzyszenie to corocznie zimą dokarmia zwierzęta, pomaga potrzebującym, podejmuje wiele akcji dobroczynnych i charytatywnych.

Obecnie zadaję sobie pytanie: ,,Dlaczego o tym się nie mówi? Dlaczego ludzie żyją w tym zakłamanym świecie, nie starając się dochodzić do prawdy?”. Być może rację miał ten, który wypowiedział się na temat kłamstwa: ,,Kłamstwo powtarzane tysiąc razy staje się prawdą”.

 

PR***

*** Autorka nie jest związana z ONR Podhale. Imię i nazwisko wyłącznie do wiadomości ZG ONR Podhale.Otrzymaliśmy:

 

Powitanie Lata – zaproszenie na otwartą imprezę Partii Polskej

Europa Wolnych Ojczyzn – Partia Polska
ma zaszczyt zaprosić Państwa na Powitanie Lata, które odbędzie się dnia 27 czerwca 2009r. (w sobotę) w Jurze Krakowsko – Częstochowskiej.

Uczestnicy imprezy przemierzą trasę:
Kraków – Pieskowa Skała – Ojców – Korzkiew

Program imprezy

11.00 Posiedzenie Rady Naczelnej Partii Polskiej w Hotelu Europejskim (otwarte dla członków partii)

12.30 Zbiórka wszystkich uczestników Powitania Lata.
Samochody wyruszają spod Hotelu Europejskiego w Krakowie, przy ul. Lubicz 5

13.30 Przyjazd do Pieskowej Skały
– złożenie kwiatów na mogile Powstańców Styczniowych u stóp Zamku w Pieskowej Skale
– zwiedzanie Zamku i spacer po lesie
– złożenie kwiatów na mogile leśnej Powstańców Styczniowych

15.30 Zwiedzanie ruin Zamku Kazimierzowskiego w Ojcowie W drodze z Ojcowa do Korzkwi zatrzymamy się na miejscu bitwy pod Skałą, wcześniej w tym miejscu znajdowała się fortyfikacja wzniesiona przez Tadeusza Kościuszkę, obecnie jest tam pomnik i cmentarz parafialny

17.30 Spacer wokół Zamku Rycerskiego w Korzkwi (obecnie hotel)
18.00 Spotkanie u stóp wzgórza zamkowego przy ognisku m.in. z tradycyjnym pieczeniem kiełbasy

W przypadku załamania się pogody spotkanie końcowe odbędzie się w świetlicy, lub namiocie konferencyjnym na terenie Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego ZHP w Korzkwi, pod murami Zamku.

Zmotoryzowanych prosimy o telefoniczne potwierdzenie chęci przybycia i gotowości użyczenia miejsc pasażerskich. Osoby nie posiadające samochodu, prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia możliwości skorzystania z miejsc pasażerskich.

Biuro Krajowe Europy Wolnych Ojczyzn – Partii Polskiej
tel/fax 12 267 46 06
lub 507 777 969

 

Przewodniczący EWO – PP
Jan Szczepankiewicz

 

Europa Wolnych Ojczyzn – Partia Polska
to pierwsza nowoczesna formacja narodowej prawicy.
Zachowując wierność tradycji, mamy wizję Najjaśniejszej XXI wieku.
Wolnej i Niezawisłej, a przy tym gospodarczo – suwerennej i konkurencyjnej.W obronie Polski jest potrzebna współpraca

Szanowni Państwo!

Polska jak nigdy dotąd jest zagrożona istnieniem, jako państwo. Nasze Porozumienie” na zjeździe „małego kongresu” w Katowicach, przyjęło działanie w celu zablokowania upadku naszego państwa.
Porozumienie Organizacji Niepodległościowo Patriotycznych – (PONiP) zwraca się do Waszej Organizacji o podjęcie wspólnej walki dla ratunku Państwa Polskiego, ten ratunek musi być zjednoczeniową wspólną walką, gdyż przy tak rozbitej scenie politycznej, żadna organizacja , nawet gdy będzie miała najlepszy program , nie będzie w stanie niczego osiągnąć.
Nasze organizacje PONiP, zwracają się do Was o wspólne organizowanie się i podjęcie walki ze zdrajcami Narodu Polskiego.

 

Koordynator Krajowy
Karolewski WitoldONR Podhale, a Program „Budzimy aktywność NGO’s”

   Dnia 28 sierpnia br. na adres naszego stowarzyszenia wpłynęło pismo ze Starostwa Powiatowego w Zakopanem, którego treść zamieszczmy poniżej. Jest to zaproszenie do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach dotyczących funkcjonowania NGO’s [ang. Non-Govenmental Organizations – Organizacje Pozarządowe].
Plan prowadzonych zajęć zapowiada zdobycie wiedzy na temat działalności organizacji pozarządowych [czyli m.in. stowarzyszeń takich jak ONR Podhale] we współczesnej rzeczywistości społeczno-polityczno-gospodarczej. Jeśli tylko czas na to pozwoli, Zarząd ONR Podhale postara się wystawić reprezentację swoich członków, którzy mogliby wziąć udział w szkoleniach. (onrnt)

Treść otrzymanego pisma:

    Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych (BIS) w ramach realizowanego projektu „Budzimy aktywność NGO’s” finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich zaprasza osoby aktywnie działające w małopolskich organizacjach pozarządowych do udziału w Szkole Liderów NGO.

Do uczestnictwa w Szkole, zapraszamy w szczególności pracowników oraz osoby działające w organizacjach, które zostały zarejestrowane w okresie ostatnich 3 lat lub mających siedzibę na obszarach gmin wiejskich lub wiejsko – miejskich. Zajęcia będą odbywać się w Krakowie. Zgłoszenia są przyjmowane do 15 września 2008.
Udział w zintegrowanym cyklu Szkoły Liderów NGO pozwoli uczestnikom na zwiększenie profesjonalizacji i wszechstronności ich działania, a tym samym przyczyni się do skuteczniejszego funkcjonowania organizacji.

Program szkoleń Liderów NGO

I moduł – Organizacje pozarządowe w rozwoju lokalnym

1. Organizacje pozarządowe w systemie instytucjonalnym państwa
2. Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem i dobre praktyki

II moduł – Zarządzanie organizacją pozarządową

1. Zarządzanie organizacją – budowa strategii rozwoju
2. Kształtowanie wizerunku organizacji pozarządowej w społeczności lokalnej
3. Rachunkowość organizacji pozarządowej i sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
4. Źródła finansowania działalności organizacji w zakresie integracji społecznej i zawodowej
5. Zarządzanie cyklem życia projektu

W ramach Szkoły zostanie przeprowadzonych łącznie 10 dni szkoleń. Liczba dni zajęć w ramach poszczególnych tematów zostanie dostosowana do oczekiwań wyłonionej grupy uczestników. Zajęcia będą się odbywać co dwa tygodnie przez dwa dni (w ciągu tygodnia lub w piątek i sobotę) od października do grudnia 2008 r. Podczas trwania cyklu zajęć uczestnicy będą mieli możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji związanych z tematyką szkoleń. Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe i edukacyjne oraz zaświadczenie ukończenia Szkoły Liderów NGO.

Wszystkie formy oferowanego wsparcia mają charakter bezpłatny.

ONR Podhale, a Program „Odnowa i rozwój wsi”

3 maja3 maja

   W dniu 19 maja br., na adres naszego stowarzyszenia zostało doręczone pismo z Urzędu Gminy Kościelisko,informujące o możliwości otrzymania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Pomoc taka skierowana jest do organizacji pozarządowych, które w swym statucie posiadają cele i zadania zbieżne z celami i zadaniami projektu, jakimi są min. kultywowanie tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów. Punkt ten bliski jest założeniom istnienia ONR Podhale – organizacji podkreślającej jedność Narodu Polskiego, przy jednoczesnym poszanowaniu i zachowaniu jego różnorodności wynikającej ze zróżnicowania etnograficznego. Mamy zatem nadzieję, iż program zostanie zrealizowany w skutecznie, w sposób zgodny z lokalnym i regionalnym charakterem poszczególnych obszarów Rzeczypospolitej.(onrnt)

*Powyżej zamieszczamy fotokopie otrzymanych dokumentów.

Stanowisko Ligi Obrony Suwerenności
W sprawie Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej.

   Liga Obrony Suwerenności uważa, że podpisany 13 grudnia 2007 roku w Lizbonie przez urzędującego premiera Donalda Tuska Traktat Konstytucyjny Unii Europejskiej stanowi poważne zagrożenie dla naszej państwowości i jest kolejnym krokiem na drodze do pozbawienia Polski suwerenności i niepodległości.
Traktat ten nie różni się zasadniczo od odrzuconego wcześniej przez społeczeństwa Francji i Holandii projektu Konstytucji UE, a polskim „negocjatorom” mimo szumnych zapewnień nie udało się uzyskać praktycznie żadnych korzystnych dla naszego kraju zapisów. Nie dość tego, to nawet nie udało się zachować tych rozwiązań, które według twierdzeń zwolenników włączenia Polski w struktury Unii, miały rzekomo zapewnić jej „silną” pozycję w Europie. Marzenia euroentuzjastów o „silnej Polsce w Europie” rozwiały się szybciej niż przeczuwali, zweryfikowane brutalnie przez eurokratów z Brukseli i dążenia Berlina. Bowiem w odwiecznej grze interesów, która toczy się na arenie europejskiej liczy się tylko spryt dyplomacji i brutalna siła, a nie megalomania i urojone mrzonki. W Brukseli rządzą tylko silni i wyłącznie ich interesy brane są pod uwagę, czego przykładem może być Wielka Brytania, która jak zwykle uzyskała dla siebie lepsze warunki. Słabi i naiwni są marginalizowani i sprowadzani do roli biernych uczestników „europejskiej ruletki”, których kosztem zaspokaja się rosnące wymagania „starych” członków Unii.
Rada Polityczna Ligi Obrony Suwerenności wielokrotnie już zajmowała stanowisko w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej i procesu pogłębiania tzw. integracji europejskiej. Nasza opinia w tej sprawie nie uległa zmianie.Byliśmy, jesteśmy i będziemy przeciwni temu, aby kosztem istnienia Państwa Polskiego budowano federacyjne państwo europejskie, w którym przewidziano dla nas rolę rezerwuaru taniej siły roboczej i surowców, a nasz kraj traktowano jako terytorium tranzytowe towarów do Rosji i przedmiot do zaspokajania rewizjonistycznych dążeń Berlina. Nie wyrażamy zgody na to, aby prawo unijne było nadrzędne w stosunku do naszego prawa krajowego, aby polską złotówkę zastąpiono walutą euro, aby nasza polityka zagraniczna i obronna podporządkowana była interesom Brukseli i aby unijni komisarze ingerowali w nasze sprawy wewnętrzne. Nie zgadzamy się z tym, aby likwidowano w Polsce przemysł, zawłaszczano handel i utwierdzano dominację ekonomiczną wielkich zagranicznych koncernów. Sprzeciwiamy się temu, aby w naszym kraju pod unijnym patronatem szerzono demoralizację, aby szargano polskie świętości religijne i narodowe, a nasze dzieci i młodzież wychowywano na bezideowych i bezdusznych groszorobów pracujących w pocie czoła nad pomnażaniem fortun obcej finansjery. Nie zgadzamy się na to, aby Polskę przekształcano w unijny skansen, a Polaków w lokajów globalnego kapitału. Jesteśmy przeciwni temu, aby nasza ojczysta ziemia, za którą Naród Polski przelał ogrom krwi, była obiektem targów i zawłaszczania przez obcokrajowców, a owoce pracy naszych rodaków były przedmiotem rabunku ze strony zagranicznych koncernów i unijnych biurokratów. Nie zgadzamy się przede wszystkim na to, aby Polską rządzili ludzie skompromitowani kolaboracją z Brukselą, którzy za cel swojego działania obrali nie służbę dla Państwa Polskiego i walkę o umacnianie naszych narodowych interesów, a tylko dążenie do zabezpieczenia sobie lukratywnych posad bez oglądania się na straty, jakie przynosi krajowi i wszystkim obywatelom ich spolegliwa i wiernopoddańcza postawa wobec Unii.
Uważamy, że współpraca między państwami europejskimi, o bogatej historii i rozwiniętej cywilizacji powinna być układana na zasadzie partnerstwa interesów i szacunku dla odrębności oraz tożsamości narodowej poszczególnych krajów. Bezpieczeństwo narodowych interesów, nieograniczona suwerenność i partnerskie stosunki, to są fundamenty prawdziwej współpracy w Europie. Natomiast narzucanie dyktatu politycznego i prawnego, wściekła antynarodowa propaganda, sprzyjanie dominacji państw silniejszych oraz narastająca atmosfera rewizjonizmu nie mogą sprzyjać rozwijaniu dobrych stosunków międzynarodowych i stanowią zarzewie kolejnych konfliktów i podziałów. Dlatego uważamy, że reforma Unii Europejskiej powinna iść w kierunku ograniczania biurokracji, a nie jej powiększania oraz zmniejszania kosztów funkcjonowania unijnych instytucji. W związku z tym, postulujemy odrzucenie Traktatu Konstytucyjnego jako całkowicie zbędnego oraz likwidację wielu niepotrzebnych instytucji, np. parlamentu europejskiego oraz domagamy się rezygnacji z uprawiania kosztownej i nikomu niepotrzebnej propagandy unijnej, a także powstrzymania procesu mnożenia przepisów prawnych, które zamiast pomagać to krępują rozwój gospodarki i społeczeństw europejskich.

Rada Polityczna Ligi Obrony Suwerenności wyraża swój zdecydowany sprzeciw dla ratyfikacji Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej i domaga się odrzucenia go w całości jako szkodliwego i niebezpiecznego dla żywotnych interesów Państwa Polskiego. Uważamy, że obecny parlament, jak również klasa polityczna rządząca w naszym kraju nie mają moralnego prawa do podejmowania decyzji w sprawie ratyfikacji traktatu, ponieważ prezentują postawę zupełnej uległości wobec unijnego dyktatu. Do podejmowania tak ważnych z punktu widzenia interesów naszego państwa decyzji uprawniony jest wyłącznie Naród Polski, który powinien wypowiedzieć się w ogólnonarodowym referendum, czego żadna władza nie ma prawa nam odmówić. Referendum powinno być przeprowadzone w sposób umożliwiający społeczeństwu polskiemu podjęcie świadomej decyzji, dlatego do wiadomości opinii publicznej muszą być podane wszystkie aspekty związane z ratyfikacją traktatu, a przede wszystkim jego pełna przetłumaczona na język polski treść. Władze krajowe powinny również dopuścić do publicznej debaty przeciwników Unii i przekazać społeczeństwu wszelkie informacje na temat zagrożeń, jakie dla naszej państwowości przyniesie ratyfikacja tego traktatu.

Gdańsk, dn. 2 lutego 2008 roku.

Przewodniczący
Ligi Obrony Suwerenności
Wojciech PodjackiList otwarty, Obóz Narodowo-Radykalny Podhale,
oraz inne, zainteresowane organizacje

   Stowarzyszenie Obóz Wielkiej Polski zaprasza ONR Podhale, i inne organizacje narodowe, do nawiązania oficjalnych porozumień nt. współpracy między organizacyjnej. Łączy nas wspólna idea, przy niewielkich różnicach programowych i sposobach ich realizacji. We wspólnych celach i kwestiach, możemy działać w oparciu porozumienia na poziomie organizacji.
Obóz Wielkiej Polki wysuwa następujące wytyczne do podpisania porozumień:
– wzajemne informowanie się na poziomie zarządów, na temat planowanych manifestacji, akcji, z zaproszeniem drugiej strony porozumienia.
– wzajemne wspieranie się we wspólnych celach, których celem jest dobro i interes narodowy.
– do każdej planowanej wspólnie przeprowadzonej akcji, strona zaproszona ma prawo dyskusji nad celami i realizacją wspólnych przedsięwzięć.

Ustalenie szczegółów porozumienia, wszelkie kontakty do OWP w tej sprawie pod adresem owp@owp.org.pl

Z Narodowym Pozdrowieniem

Maciej Wydrych
Sekretarz Generalny Prezydium OWP,
Radom 21. 12. 2007Ogólnopolskie spotkanie Narodowców w Warszawie

   Ogólnopolskie spotkanie Narodowców w Warszawie. Zapraszamy na ogólnopolskie spotkanie Narodowców z wszystkich istniejących środowisk poza parlamentarnych.
Cel spotkania – utworzenie „Komitetu Wyborczego” do wyborów Parlamentarnych 2007.
1. Data spotkania – 16.09.2007 Warszawa
2. Maksymalna ilość przedstawicieli jednego ugrupowania – 3 osoby
3. Więcej szczegółów pod numerem telefonu: *********
Razem jesteśmy zaciśniętą pięścią.
Podaję stronę do wzorów na podpisy proszę przywieść ile tylko można podpisów .proszę zbierać w 3 egzemplarzach dwie bez nagłówków i jeden z nagłówkiem o utworzeniu komitetu.
Pozdrawiam www.podalsie21.pl

Adam Stanisław CzeczetkowiczApel – Solidarna Polska

    „Jeśli przez własne niedołęstwo w ciężkie popadliście losy, nie oskarżajcie o to bogów, samiście, bowiem wzmogli tyranów, siły im dając i przez to ciężką dźwigając niewolę. Każdy z was, bowiem w ślad idzie lisa i we wszystkich was tkwi lekkomyślny umysł. Język, bowiem i słowa pochlebcy widzicie, na to zaś, co się dzieje, spojrzeć nie umiecie”,(Solon).

W systemach totalitarnych władza dążyła do całkowitego zniszczenia inicjatyw oddolnych lub do przejęcia nad nimi kontroli. W tak zwanej demokracji po 1989 r. jest niewiele lepiej, a robią to również zawłaszczające państwo partie polityczne. Od chwili, gdy Polacy na nowo uwierzyli, że mogą być gospodarzami we własnym kraju minęło już prawie dwadzieścia lat. Próżno jednak szukać ówczesnego entuzjazmu. Jego miejsce zastąpiła powszechna obojętność i niechęć wobec podejmowania jakiejkolwiek aktywności na polu społeczno-politycznym. Mało kto jest w stanie zrozumieć przyczyny i konsekwencje procesów zachodzących tuż obok. Sytuacja ta jest skutkiem, braku dobrej wzajemnej komunikacji, a także świadomej manipulacji uprawianej przez różne grupy i koterie o często trudnej do określenia proweniencji. Dzieje się tak wtedy, gdy tracimy zdolność do samoorganizacji.

To sprzeniewierzenie się cywilizacji łacińskiej – cywilizacji miłości. W niej dopatrujemy się wzorców solidarnego działania wszystkich sił patriotycznych. Dobrym przykładem może być historia ruchu społeczno – kulturalnego „Unia”, współtworzonego przez Karola Wojtyłę. Szeroki ponadpartyjny ruch skupiający wszystkie propaństwowe środowiska – wznoszący się ponad polityczne podziały – to także potrzeba chwili obecnej. Potrzeba o tyle nagląca, że brakuje rzetelnego informowania Polaków o skutkach ewentualnej ratyfikacji Traktatu Reformującego Unię Europejską. Może to wskazywać na to, że elity polityczne podjęły już decyzję o wyrzeczeniu się resztek suwerenności. Taka postawa jest zdradą stanu, dziedzictwem Targowicy. Na to naszej zgody nigdy nie będzie. I nie pomogą tu liczenia kolejnych, III i IV rzekomo nowych oblicz Rzeczypospolitej. Polska jest tylko jedna. Ważne by była gospodarną i zasobną, o nowoczesnej – dynamicznie rozwijającej się gospodarce oraz silnej głośno wyrażającą swoje prawa i oczekiwania tradycyjnej rodzinie.

„Proszę was, byście umocnieni wiarą w Boga, angażowali się żarliwie w umacnianie Jego Królestwa na ziemi, Królestwa dobra, sprawiedliwości, solidarności i miłosierdzia; proszę was, byście odważnie składali świadectwo Ewangelii przed dzisiejszym światem, niosąc nadzieję ubogim, cierpiącym, opuszczonym, zrozpaczonym, łaknącym wolności, prawdy i pokoju”(Warszawa, Benedykt XVI).

Polska silna duchem, to Polska naszych marzeń. Polska naszych marzeń, to Polska Solidarna, będąca domem, z którego Polacy nie wyjeżdżają w poszukiwaniu chleba.
Tak nam dopomóż Bóg!

 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny ‚2007

 

Marian Brudzyński
Krzysztof Zagozda”Apel o ratunek Stronnictwa Narodowego

Prof. Maciej Giertych
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Ostatni Przewodniczący Rady Naczelnej
Stronnictwa Narodowego
Pierwszy Przewodniczący Rady Naczelnej
Stowarzyszenia Stronnictwo Narodowe

My niżej podpisani: seniorzy, członkowie, sympatycy Stronnictwa Narodowego, powodując się troską o przyszłość Ruchu Narodowego, zwracamy się do Pana Profesora z APELEM o pilne zwołanie Kongresu Stronnictwa Narodowego, na którym zostaną wybrane nowe władze Stronnictwa Narodowego.

Na I Kongresie Stowarzyszenia Stronnictwo Narodowe w dniu 31 stycznia 2004 r. stwierdzono, że STRONNICTWO NARODOWE JEST I BĘDZIE, a Pan omawiając ówczesną sytuację polityczną m.in. powiedział, że zadania, które nie może spełnić LPR, powinno spełnić Stronnictwo Narodowe. Do najważniejszych zaliczył Pan, obok innych, wypracowanie stanowiska w kluczowych dla Polski kwestiach, takich jak polityka zagraniczna, gospodarcza i kulturalna oraz szeroko pojęta praca formacyjna i programowa. I Kongres dokonał też wyboru nowych władz Stowarzyszenia Stronnictwo Narodowe.

Z wielkim bólem w sercu stwierdzamy, że wybrane władze SN do tej pory nie zwołały II Kongresu, i zaprzepaściły cały dorobek SN, które z wielkim trudem zostało reaktywowane w 1989 r. Mamy prawo przypuszczać, że wybrane władze SN świadomie chcą doprowadzić do całkowitego zaniku Stronnictwa Narodowego i tym samym do wymazania z pamięci Polaków jego dokonań oraz idei narodowej.

Tylko Stronnictwo Narodowe jest prawnym spadkobiercą ponad stuletniej, wielopokoleniowej działalności Obozu Narodowego w formacjach Ligi Narodowej, Stronnictwa Narodowo Demokratycznego, Związku Ludowo Narodowego, Obozu Wielkiej Polski i wielkiego dorobku, który przyniósł narodowi polskiemu niepodległość i państwo polskie przywrócone na mapę Europy w okresie pierwszej wojny światowej oraz wielkiej ofiary krwi złożonej przez narodowców na Ołtarzu Wolności Ojczyzny w czasie drugiej wojny światowej i po niej. Po reaktywowaniu w 1989 r. Stronnictwo Narodowe było organizatorem wielu konferencji naukowych, takich jak „O KATOLICKIE PAŃSTWO NARODU POLSKIEGO” w Krzeszowicach k. Krakowa i Dobromierzu k. Wałbrzycha, „O WIELKĄ POLSKĘ”, „POLITYKA POLSKI NA ZIEMIACH ODZYSKANYCH PO PRZYSTĄPIENIU DO UNII EUROPEJSKIEJ” i innych, oraz podejmowało inicjatywy w wielu miastach dotyczących m.in. zmiany nazwy ulic, rond na nazwę imieniem Romana Dmowskiego. To wreszcie Stronnictwo Narodowe podjęło starania, by w Warszawie stanął Pomnik Romana Dmowskiego.

Jednak za najważniejszą sprawę trzeba uznać, że to Rada Naczelna Stronnictwa Narodowego na swoim posiedzeniu w dniu 19 maja 2001 r. upoważniła Romana Giertycha, ówczesnego wiceprezesa Zarządu Głównego SN, do utworzenia Ligi Polskich Rodzin, która w swoich założeniach miała być parlamentarnym przedstawicielstwem Ruchu Narodowego. Było to największe osiągnięcie Stronnictwa Narodowego.

Dzisiaj z wielkim bólem w sercu stwierdzamy, że choć LPR w swoim statucie odwołuje się do Narodowej Demokracji, to nie jest partią narodową, gdyż raczej zmierza w kierunku chadeckim. Wielu członków SN jest poza LPR. Na taki stan rzeczy złożyło się kilka przyczyn, ale za najważniejszą należy uznać fakt, że to LPR, z fatalnym skutkiem dla siebie, odcięła się skutecznie od SN. Obecnie wobec wielu zagrożeń przed jakimi stanęła Polska, ale i wyzwań, dla sprawy narodowej liczy się każdy uświadomiony Polak. Jak więc LPR może skutecznie realizować swój program, pozostawiając członków i sympatyków SN na marginesie LPR.

Obecnie Stronnictwo Narodowe aby skutecznie podołać swojej misji musi dużo pracy włożyć w sprawy wewnętrzne, by je uporządkować i sformułować nową linię polityczną. Trzeba skoncentrować się na uporządkowaniu szeregów, uruchomieniu wewnętrznej pracy formacyjnej, rozbudowy szeregów członkowskich, zaplecza intelektualnego i własnej prasy oraz odzyskania lokalu SN w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 83/9 zawłaszczonego przez posła Bogusława Kowalskiego, członka Ruchu Ludowo-Chrześcijańskiego. Lokal ten został zakupiony na siedzibę SN z uzyskanych pieniędzy ze sprzedaży lokalu przy ul. Kruczej 46/118, który został zakupiony w 1995 r. dzięki olbrzymiej ofiarności oraz dużego wysiłku wielu członków SN.

Świadomi swoich obowiązków i zadań, wiernie stojąc na straży programu i idei narodowych, domagamy się pilnego zwołania Kongresu Stronnictwa Narodowego. Nikomu nie wolno zaprzepaścić dorobku i osiągnięć Stronnictwa Narodowego.

   Niech żyje Wielka Polska!

 

Z poważaniem

Członek ZG SN
Prezes Okręgu Dolnośląskiego SN
Stanisław Bulza


powrót