Dla Narodu przez Naród – początki…

24 października 2004r. w jednym z prywatnych mieszkań w Zakopanem odbyło się spotkanie niezależnych aktywistów nacjonalistycznych (w szerokim tego słowa znaczeniu) z terenu Podhala. Celem zebrania była chęć nawiązania ścisłej współpracy pod jednym wspólnym niezależnym szyldem…
Na kolejnym spotkaniu 21 listopada, po burzliwej dyskusji (dotyczącej nazwy) powołano do życia Obóz Narodowo Radykalny – Sekcja Podhale… Ustalono również chęć zalegalizowania w przyszłości działalności Obozu Narodowo Radykalnego – Sekcja Podhale jako stowarzyszenia zwykłego, w myśl obowiązującej ustawy (art. 42, ust. 1, ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r.) – wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia złożono w Starostwie Powiatowym w Zakopanem dnia 22 lutego 2005r., natomiast jego wpisanie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nastąpiło 23 kwietnia 2005r. – pod nr 20/R/Z. (NW)