RĘCE PRECZ OD POLSKICH KOPALŃ!

Wszyscy zajmują się wydarzeniami w Paryżu, a tymczasem rząd Platformy Obywatelskiej zamyka polskie kopalnie. Tysiące ludzi na Śląsku straci pracę, bo elity III RP wolą importować węgiel. W tej chwili w przeznaczonych do zamknięcia kopalniach trwa strajk okupacyjny. W Republice Okragłego Stołu zamknięto już stocznie, zlikwidowano fabryki , teraz dobijają górnictwo. Ostatnie 26 lat to czasy złodziejskiej prywatyzacji i likwidacji zakładów pracy. Polacy muszą emigrować na Zachód bo w ojczyźnie pozbawieni są szans na godną pracę….

czytaj więcej

ONR Podhale Dzieciom

W skład ONR Podhale wchodzą głównie osoby mające lata młodzieńcze za sobą. Za kilkoma wyjątkami są to osoby z żonami i dziećmi. Bóg dał, że i w tym roku żaden z nas nie musi spędzić Świąt Bożego Narodzenia ze swoją pociechą w szpitalu. Niestety nie wszyscy mają tyle szczęścia. Z tego powodu ONR Podhale postanowiło po raz kolejny odwiedzić przed świętami oddziały dziecięce w szpitalach w Nowym Targu i Zakopanem z paczkami od Świętego Mikołaja…

czytaj więcej

„Nie ma Polski bez Boga, czyli kilka słów na rocznicę chrztu” /Narodowiec w sutannie – wDolnymŚląsku.com/

Jakiekolwiek odcięcie się od katolickiego dziedzictwa, stałoby się masowym samobójstwem narodu – mówi ks. Jacek Międlar w drugim odcinku naszego cotygodniowego cyklu „Narodowiec w sutannie”. Chrzest Polski, a wraz z nim cywilizacja łacińska, w którą Polska została wpisana, nadała naszej Ojczyźnie zupełnie nowy wymiar. Wymiar duchowy i kulturowy. To dzięki wierze katolickiej Polska zawsze powstawała z kolan, broniąc Europę przed agresorem. Nie trzeba daleko szukać – stwierdza kapłan ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Podaje od razu przykłady,…

czytaj więcej

Idą zmiany

22 grudnia odbyło się trzecie zebranie Rady Gminy Szaflary. Na posiedzenie zgłosiło się 14 radnych z 15. Do proponowanego porządku posiedzenia wpłynął wniosek Wójta o dodanie trzech punktów . 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Szaflary 2. Podjęcie uchwały uchylającej udzielenia dotacji Uniwersytetowi Rolniczemu w Krakowie. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej w Gminie Szaflary. Każdy z tych punktów był rozpatrywany osobno. Punkt odwołania Skarbnika Gminy, które to stanowisko zajmuje…

czytaj więcej