ROCZNICA ŚMIERCI ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO

25 maja, w rocznicę zamordowania rtm. Witolda Pileckiego o godzinie 21.30 spotkaliśmy się na rondzie imienia Rotmistrza, aby wspólnie z Grupą „Pamięć” oraz Grupą Rekonstrukcji Historycznej „Błyskawica” uczcić pamięć tego wielkiego bohatera poprzez oddanie mu należnych honorów, wspólną modlitwę za Rotmistrza i jego katów oraz poprzez symboliczne zapalenie biało-czerwonych zniczy.

14.04.1934

ROCZNICA POWSTANIA ONR Wspólna praca i poświęcenie dla narodu to idea, która przyświecała przedwojennym narodowcom. Idea, która przeczy całkowicie współczesnemu etosowi egoizmu, wygodnego życia i całkowitego skupienia na własnym „ja”. Dlatego to właśnie ta idea jest współcześnie wyszydzana. Prawdziwego narodowca jednak to nie razi – bo cel już został obrany, Więcej…

Wywiad z posłem Martinem Beluský z partii Ľudová strana – Naše Slovensko

Wielu nacjonalistów w Polsce wie kim jest Marian Kotleba, lecz chciałbym poprosić, by mimo tego powiedział Pan o nim parę słów na samym początku naszej rozmowy Marian Kotleba – przewodniczący kraju bańskobystrzyckiego (odpowiednik naszego województwa), polityk, poseł w Radzie Narodowej Republiki Słowackiej, przewodniczący Kotleba – Ludowa partia Nasza Slowacja. W Więcej…

Wywiad z Maikiem Müllerem – członkiem Junge Nationalisten

Drodzy koledzy i koleżanki prezentujemy Wam bardzo obszerny wywiad z kolegą z niemieckiej organizacji nacjonalistycznej Młodzi Nacjonaliści (dawniej Młodzi Narodowi Demokraci) młodzieżówki Narodowodemokratycznej Partii Niemiec – NPD. Z racji trudnych relacji polsko – niemieckich nie był to łatwy wywiad.  1. Czy mógłbyś się przedstawić i powiedzieć kilka słów o sobie? Więcej…