1 Września w Bredzie

Jesteśmy obecni wraz z Brygadą Zagranica w Holandii na upamiętnieniu rocznicy wybuchu II wojny światowej 1.09.1939 r.
W Holandii – czyli w jednym z państw tzw. „Zachodu”, który coraz częściej zdaje się zapominać, kto był prawdziwym agresorem w trakcie II wojny światowej. I dlatego to owy „Zachód” tym bardziej potrzebuje dodatkowych lekcji historii. 👇🏻