W miniony piątek obchodziliśmy bardzo ważną dla naszych węgierskich braci rocznicę. Dokładnie 101 lat wcześniej wskutek podpisania haniebnego traktatu w pałacu Grand Trianon w Wersalu, Węgrzy utracili ponad 2/3 swojego państwa i około 2/3 ludności. Traktat ten stanowił zatem swoiste rozbiory, po których do tej pory Węgry jeszcze nie odzyskały swoich ziem.
4 czerwca 2021 r. zatem składamy symboliczny wieniec na grobie rodziny Salamonów – węgierskiej rodziny będącej właścicielami zamku w Niedzicy do końca II wojny światowej i odmawiamy za nich krótką modlitwę.
We wcześniejszych latach w tym miejscu spotykaliśmy się co roku z naszymi Węgierskimi przyjaciółmi – mamy nadzieję, że dane nam będzie wrócić do tej tradycji w przyszłym roku.