ROCZNICA POWSTANIA ONR

Wspólna praca i poświęcenie dla narodu to idea, która przyświecała przedwojennym narodowcom. Idea, która przeczy całkowicie współczesnemu etosowi egoizmu, wygodnego życia i całkowitego skupienia na własnym „ja”. Dlatego to właśnie ta idea jest współcześnie wyszydzana. Prawdziwego narodowca jednak to nie razi – bo cel już został obrany, a droga wyznaczona i dumnie idziemy nią i my – pod sztandarami haseł „Bóg, honor, ojczyzna”.