Święta, święta i po świętach

Święta, święta i po świętach…
A nam jeszcze przed świętami udało się odwiedzić z paczkami noclegownię dla bezdomnych i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w zbiórce odzieży i środków czystości dla ubogich!