Rocznica oderwania Kosowa od Serbii.

Kosowo stanowiło ziemie serbskie od średniowiecza, na skutek masowego zasiedlania go przez Albańczyków natomiast doszło do powstania ruchów separatystycznych, a w dalszej kolejności utworzenia na tych terenach autonomii z przyklaskiem zachodnich mocarstw („dziel i rządź” 😉 )
Dlaczego to temat tak ważny dla nas, Polaków? Dlatego, że na nasz piastowski Śląsk również łapczywym okiem spogląda wielu, którzy chętnie by widzieli jego „autonomię”