14 kwietnia 1934

Dla tych młodych ludzi z przedwojennej Polski najważniejszą ideą była praca dla swojego narodu i swoich rodzin, opierając się na wartościach chrześcijańskich, za cel postawili sobie też ochronę tradycji i dbanie o nieustanny rozwój ich samych, wszystko z myślą o naszym wspólnym dobru.
👉🏻 Dzisiaj my wzorujemy się na nich i w imię tych samych wartości chcemy dać z siebie jak najwięcej dla dobra nas wszystkich, całego naszego narodu, dla budowy Wielkiej Polski!