"Nie jesteśmy faszystami, ani hitlerowcami, przede wszystkim dlatego, że jesteśmy ruchem czysto polskim, nie potrzebujemy obcych wzorów. Nie uważamy się za faszystów ani za hitlerowców również dlatego, że oba te ruchy mają wiele wad, a nawet grzechów, którymi obarczać się nie chcemy. Nie są to wzory, które chcielibyśmy naśladować."

Jan Mosdorf

AKTUALNOŚCI

NASZA IDEA

DEKLARACJA IDEOWA ONR

DEKLARACJA IDEOWA ONR PODHALE

CELE ONR PODHALE

NASZYM CELEM
WIELKA POLSKA

DEKLARACJA IDEOWA
NACJONALISTYCZNEGO POŁUDNIA

“My niżej podpisani członkowie i sympatycy czołowych organizacji nacjonalistycznych z południa Polski, mając na względzie chwalebne tradycje pracy i walki naszych przodków oraz odpowiedzialność przed przyszłymi pokoleniami Polaków, a także zasady ideowe Nowego Nacjonalizmu- realnej alternatywy stworzonej na miarę czasów, w których żyjemy powołujemy do istnienia sojusz pod nazwą Nacjonalistyczne Południe.”

ZAGRANICZNE ORGANIZACJE NACJONALISTYCZNE

WYWIADY